kurs manualnotater fra tidligere webkurs

Her er kopi av plansje vi skrev på tavlen på webinar.

Her kan du se hvordan dybdene, "familiene" fordeler områder imellom seg.

En måte å identifisere: når jeg har et problem hvilken dybde hører det til, og hvordan kan jeg avhjelpe:

holde en finger, eller gi meg selv et flow, enten for den aktuelle dybde, de flow finner jeg i kompendie, eller et av de to organflow.