terapi og behandling


hvordan jeg jobber 

Vi bygger opp en individuell behandling ut fra hvorfor du kommer til meg.   Hver behandling blir forskjellig, jeg har ingen agenda. 3 ting viser veien:

-Hvorfor du kommer

-Hvordan du har det

-Hva det ubevisste forteller oss når du ligger på benken og ditt indre får ordet.

Det indre ubevisste vet bestandig, og forteller gjerne når det får sjansen. Behandlingen skapes underveis, i en kombinasjon av healing, guiding, samtale, og fysisk behandling. Åndelig veiledning kobler seg på når det trengs.

Du blir mere bevisst, du endrer tankemønster, forløser holdninger,følelser og vanskeligheter. Målet er du finner veien videre i ditt liv. Behandlingen er dyp og direkte. Det kan til tider være tøft å forløse, så du må være klar for det

Det blir en skreddersydd behandling, til hvordan du har det, og hva du trenger i livet akkurat nå. Jeg planlegger aldrig neste behandling, men lar din kropp og ditt indre vise oss vei der og da

Mine redskap

Rosenmetoden

Kroppen husker hva du vil glemme

Får du antidepressiv medisin, eller er du under psykiatrisk behandling, er det ikke sikkert rosen er riktig for deg. Det avhenger av hvordan du har det. Rosenterapi kan ikke erstatte anden behandling for fysiske lidelser, -men kan forandre behandlingsbehov.

Er du i tvil , spør din lege og meg

Når alt blir for mye å du helst unngår deg selv

Du opplever ting som stress ,spenninger , angst og nedtrykthet

udefinerte smerter. Hverdagen er tung. Du unngår deler av livet  

Du kjenner gamle ting sliter i deg

Opp gjennom livet - helt fra barndommen - fortrenger og gjemmer vi følelser, hendelser, traumer i kroppens usynlige "arkivskap".

Men kroppen husker! Den bærer det vi ikke vil huske !!Det blir problemer både fysisk og psykisk "vondter og plager" i kropp og følelser. Rosenmetoden opmuntrer kroppen å åpne skuffene. Og få ting opp i lyset,-Da sprekker de som troll for solen.

Rosenmetoden er også perfekt som redskap for selvutvikling og avspenning.

Behandlingen

Rosenmetoden er en fysisk behandling. Ca 1 time. Du ligger på benk, jeg jobber med hendene på din kropp. Dette er ikke massasje, men en myk måte å møte musklene.  Jeg har som terapeut et totalt nærvær. Det blir som dine muskler "snakker " forteller hva de bærer, du vil oppleve minner og følelser kommer til overflaten - og forløses. Du får ro og frihet. Du vil se ting annerledes når de gamle hindringene er borte. Det kan være tøft og emosjonelt. Samtidig befriende, avslappende og avklarende

Kranio sakral metoden

Stiv nakke. Vond rygg. Låst bekken. Hodepine. Nakkesleng.  Sen-virkninger etter skader. Noe i din kropp "sitter i spend"

Vi har alle en væske rundt hjernen, celebrospinalvæske.

Den skiftes ut hele tiden og beveger seg i en sakte puls som forplanter seg så hele kroppen beveger seg i denne rytme og derved transporterer ting som hormoner, nerveinfo, samt renser ut. Denne prosess hjelper kroppen opprettholde sin biokjemiske balanse

Bevegelsen går som en stafett gjennom knoklene i hode rygg og bekken - videre gjennom resten av kroppen.

Denne bevegelse kan blokkeres, stoppes.

Eksempel: Du slår hodet og får hjernerystelse. (dvs. hodeskallen får et hårdt slag !) Blodsamlingen som oppstår og de andre "blødere dele" kommer seg forholdsvis rask MEN strukturen i de "hardere deler" kan ha hengt seg opp, og skapt en låsning . Det oppleves som smerte, trykk, begrenset bevegelighet, trykk på nerver... Det finns mange ulike symptomer.

Kranio sakral hjelper delene i spenn komme tilbake til sin opprinnelige bevegelighet

Hvorfor virker kranio sakral ?

Alle celler er intelligente. De tilstreber en ting; Gjøre jobben i kroppen minst mulig anstrengende, dvs tilstrepe balanse

Når en celle er i ubalanse "hermer" naboen, for å jobbe minst mulig på å bevare noe som var. Der dannes da en ny balanse som ikke er hensiktsmessig for deg. Osv

Det kan gi store konsekvenser som feilstillinger og spenninger. Cellene gjør det som er enklest for dem men det er ikke bestandig det mest smertefrie for deg.

Med Kranio sakral speiler vi cellen og viser den sitt opprinnelige utseende. Cellene benytter sjansen når de får den til å vikle seg ut av sitt spenn å finne tilbake til sin naturlige bevegelse. Det er tross alt det enkleste for dem å være der

Behandlingen

Det er en myk fysisk behandlingsform. Denne behandlingsform kan med fordel brukes på barn.

Vanligvis ligger du på benk under behandlingen. Man kan behandle mens du sitter eller står. Jeg legger hendene på de knokler som trenger å bli løst opp. Jeg manipulerer ikke.

Det er som kroppen selv går i gang med å bevege seg tilbake til sitt opprinnelige, når hendene mine speiler hva som er i spend. Det er avslappende og beroligende. Behandlingen skal ikke gi smerte. Man kan dog få en støl følelse når ting har løsnet.

Healing

Fra tidenes morgen har menneskene brukt sine hender som healende redskap. De har brukt sin kropp og sinn som kanal for energi fra universet og jorden. Brukt ritualer, symboler, talismaner, naturen

Man kommer nærmere å være hel, være seg selv som regel foregår healing hands-on på benken hos meg eller som fjernhealing 

Healing betyr å heles, helt enkelt å tilby en kanal så kroppen kan ta til seg energi, finne tilbake til sin egen balanse og ro.

Min måte å jobbe med healing

Jeg er en kanal, et bindeledd mellom deg og universell energi.. Jeg jobber med hendene mine, min intuisjon og mitt klarsyn. Det blir som min energi og din energi "tar seg en snakk", å viser meg hva som trengs. Det åpner vi for kan kanaliseres ned /inn til deg. En indre reise.

 De hjelpemidler og redskap som eventuelt dukker opp. Det er både energier, symboler, naturens elementer. Jeg kan bruke syngeboller, trommen , krystaller, sjamanske marlaer eller andre hellige redskap

Naturen er også en god samarbeidspartner. Healing er ikke en religiøs handling

Kanalisering

Iblant trenger man kontakt med den andre siden

Når universet og åndeverdenen har beskjed eller veiledning til deg, blir de sendt til deg som ord eller bilder, formidlet via meg eller hjelpere. Av og til kommer slektninger eller andre her ned for å være hos deg som hjelpere. Hjelpere som du får kontakt med selv!

Fjernhealing

Nesten alle behandlingsformer kan man gjøre uten direkte kontakt med kroppen.

Hvordan? Jeg skal prøve meg å forklare.....

Som jeg ser det, ligger forklaringen i cellenes intelligens, vår matrix. En celle har kontakt med alle de andre celler i kroppen vår, samtidig. En kommunikasjon hvor alle snakker sammen samtidig. Dette foregår som en strøm mellom cellene.

Når vi vokser fjerner cellene seg fysisk fra hverandre for å gi plass for nye MEN DE MISTER IKKE KONTAKTEN ENERGETISK.  De snakker sammen uansett avstand, samtidig , hele tiden! Denne kontakt bremses ikke av atmosfære og den slags. Dette betyr at alle celler i realiteten har en kontakt, uansett hvor de er og hva de er. Om de er en del av kroppen, av huset, av byen, av landet, av verden, av universet. Det er en unik biologisk egenskap å kunne bruke cellenes evne til kommunikasjon

Når hendene mine rører klientens kropp skapes en sådan bevisst usynlig cellekontakt. Når forbindelsen først er der, har avstanden ingen betydning. Når man fjernehealer er det denne forbindelse mellom celler som brukes.

Med tankens kraft "ringer" jeg opp cellene i den aktuelle kropp, og en forbindelse forsterkes så den kan merkes og jobbes med. Som når man ringer en telefon på andre side jorden, å snakker med den bestemte person.

Åndelig veiledning

Parapsykologisk veiledning   betyr vi går inn i disse ofte vanskelige spørsmålene.

Opplever du "overnaturlige ting"?

Føler du deg alt for følsom?

Er du full av spørsmål om det spirituelle, hjelpere, åndeverdenen? De dypere eksistensielle spørsmål ?

Det kan være vanskelig å forstå, og håndtere parapsykologiske ting, Spesielt hvis du ikke har noen rundt deg med samme evner. Mange tør ikke fortelle til noen hva de ser og opplever. De er redd de ikke blir trodd. Det er kanskje verst for barn som opplever ting. Disse barna er ofte super-sensitive.

eksempler:

Ufrivillige syn

Noen drømmer livaktig om hendelser , både fra gammelt av, og ting som ikke har skjet enda.

Noen ser plutselig hendelser som egentlig ikke skjer akkurat nå eller ser mennesker som er døde for lenge siden.

Noen sanser energi så kraftig det føles fysisk ubehagelig."Indre besøk"

Så er der de som føler de ikke er alene om at bo i sin kropp. Dette er faktisk ganske tabu. Det er mye fordi vi har blitt skremt grundig av mange absurde film og historier om den slags.

Å kjenne seg igjen

Har du besøkt nye steder og de føles som gammel-kjente. Du vet på en måte.

Du fikk kanskje en rar følelse "ut av det blå".

Regresjon

Jobbe med tidligere liv

Du bærer følelser eller blokkeringer som du ikke forstår, men som hindrer deg i livet. Du har kanskje jobbet mye med det selv, men finner ikke svar. Da kan det hende du må tilbake i tidligere liv. Til de uforløste ting du bærer med deg forbi tid.

Karma.

hva er regresjon ?

- gå tilbake til et tidligere liv for å lære hva det er vi bærer på men som vi ikke får forløst. Regresjon kan man bruke når du har jobbet med deg selv og dette livet, men ikke kommer helt inn til årsakene for dine problemer og hindringer.

Vi er en sjel med en kropp, ikke omvendt. Det betyr vår sjel ikke forsvinner med kroppen i døden, men fortsetter sin ferd. Det betyr også den har vært her tidligere.

Jeg tror at vår sjel er en del av de store hele, TAO.

 Derfor har vi tilgang til all viten. I regresjon velger sjelen reise ditt hvor der er nyttig informasjon for oss. Det være seg "det store bibliotek" , andre liv, våre forfedre eller det dypeste ubevisste minner.  

 Vårt indre illustrerer for oss hva som er årsaken, den røde tråd til de uløste knutene i dette livet-

Bakenfor bakenfor bakenfor......

behandlingen?

Du ligger på benk, mine hender er i kontakt med kroppen din under hele behandlingen. De er en slags hjelpere og støtte på reisen.

Vi tar utgangspunkt i et problem eller en smerte. Først bygger vi kontakt men den guide. Det kan være en hjelper eller det høyere selv. Vi lar oss guide gjennom ditt indre tilbake til der problemene kommer fra.

Vi lar ditt indre vise oss hva du trenger se på fra tidligere liv for å forstå dette livet. Nu kan vi gå konkret inn å jobbe med det som har skjedd. Måler er å heale det du bærer på  Dette er essensen av karma arbeide

Husrens

Iblant kan åndeverdenen og gamle energier skape uro i hus, for både mennesker og dyr. Det er nesten som de blir hengende igjen 

Man kan rense ut disse ting,- hjelpe "gamle som henger igjen" .over på den annen side. Og man kan rense rester av stemninger og følelser fra tidligere tider.

Vi må komme til det aktuelle hus og jobbe på stedet. Det varer mellom 2 til 3 timer

Det kan være nødvendig med flere turer, og evt fjernhealing.

Ofte har de "besøkende" energier konkrete ting å fortelle om ting som må ordnes i huset, eller problemer mellom nåværende beboere....

Dette kan være faktisk ofte være til stor nytte.

Personer kan renses på samme måte som hus. Det er dog meget sjelden tilfelle at mennesker er oppholdsrom for ånder.. Husk det!

Priser

En behandling 60-75 minutter pris inkl moms 950 kr

dobbeltime og regresjon 120 minutter pris inkl moms 1600 kr

husrens:Varierer alt etter hvor langt jeg må kjøre og hvor stor jobben er.

Utgangspunkt for vanlig hus/leilighet i nærheten 3000 kr. Hvis du har det vanskelig økonomisk, finner vi en god pris.

Fjernhealing veiledning på telefon/zoom 950 kr / 105 $ For kortere samtaler/healinger tilpasses prisen