Jin shin jyutsu plansjer


bilder på flows

hold  eller klikk på et bilde for å stanse karusellen  

her finner du:

- main central, 

- supervisor

 - mediator

- flows for de 26 punktene,

- flows for organ energiene

Oversikt over de 26 punktene

Oversikt over de 12 organ energiene, og flows Denne plansjen finner du også på forsiden av vår facebook gruppe: