Om meg

Fakta:  Årgang 1962  Født løvens tegn i Danmark, flyttet til Norge 1987.   2 voksne barn.  Samboer. 1 katt.

Jeg tenker helhetlig. Kropp, sjel, ånd, sinn, følelser, jeg'et. 

Alting er forbundet med hverandre, samtidig som hver minste del er unikt

Hva tror jeg på

Jeg er åndelig men ikke religiøs. Jeg mener rasisme er synonym med uvitenhet-uansett hvem som hater hvem. Jeg tror mennesket er fundamentalt godt, men vi har blitt så skremte. Jeg tror ikke på "vær best-kom først" men "vær cooperativ- finn harmoni". Jeg tror den gamle viten har kommet tilbake for å forenes med den nye, - til noe helt nytt som avløser materialismen av idag...

Universet og naturens love gjelder også for menneskene. kjærlighetskraften finns overalt. TAO og zen forteller det meste. Jeg kunne fortsette, - men heller spør meg om det du ønsker vite


Hvilken person er Dorthe

 

Det er vanskelig å beskrive med få ord, men jeg skal forsøke få til en kortversjon

Jeg er en skarv. Har jeg et problem, lurer jeg på noe, gjør jeg som skarven,- dykker helt ned til bunden for å fange den dypeste fisk, - må gå helt til bunns i ting -   for så sette meg på en sten, i tavshet,  med vingene ut til sidene for å fordøye, tørke, forstå. Lenge.

Men jeg er også den som elsker fortelle, dele det jeg kan og vet, med,  arme og bein, med glimt i øyet på mitt beste dansk/norske. - engelsk hvis nødvendig.

Jeg er en pedagog i måten å formidle på, og elsker hvis jeg kan gjøre vanskelige tema forståelig. Jeg ønsker ikke bestemme hva sannheten er, men vil inspirere deg til å vurdere å tenke selv.

Jeg kan møte mennesket respektfullt på det mest vanskelig og sårbare dypet. Støtte og hjelpe de til selv finne sin vei opp, hjelpe de til å heales. 

Jeg er meget spirituell, også i min hverdag. Jeg er samtidig jordnær og samfunnsengasjert.

Som du ser i min "CV" har jeg ganske bredt nedslagsfelt, Fra energetisk spiritualitet, sjamanisme, til bedriftsledelse.  Det er ganske spennende å kunne sette disse tingene i en sammenheng hos den enkelte, når jeg veileder.

Buddhismen beskriver et levesett som føles helt rett for meg. Urfolkene beskriver de samme tingene, men beskiver de med naturens ord.

Tao te shing er den mest geniale managementbok som er skrevet. 81 vers forklarer hvordan vi kan leve i fred, få det beste frem i oss alle, hvis vi "oversetter" naturens logikk.

De siste par år har vært i omstillingens tegn. Det har vært både tøft og godt. Jeg var nesten utbrent, så corona- regimet "reddet" meg. Fikk meg til å tenke. Jeg bestemte meg for sakte men sikkert avslutte med behandling av klienter på benk, til fordel for workshops, og andre nye ting.

Det ble en tid med hvile, natur, meditasjon, shamanisme og studier

Samtidig lærte jeg nye redskap, kjørte jin shin jyutsu kurs via zoom!

Nye dører åpnet gamle øyne. Jeg utdannet meg hos InnerMBA (9 mnd) og regenerator.academy (begge ledelseskurs )

Fikk en mengde nye venner og kontakter rundt i verden.

NU 

er jeg på vei tilbake i manegen, med nye hester, Jeg veileder på zoom, både inn og utland. Jeg er i gang med trommemeditasjoner, workshops, skriveri, Jeg forbereder dypere shamanistisk arbeide, og vil engasjere meg mer i hvordan vi kan ta vare på naturen, oss selv og hverandre, - med nye tankesett og skifte til naturlige verdier.

Så får vi se hva mer som skjer, jeg er prosjektmenneske om en hals å liker finne på ting

Viktigst. Jeg er i en prosess hvor alle mine erfaringer og visdom jeg har samlet gjennom livet , og min spiritualitet forenes. Veves sammen å skaper noe nytt


Relevant utdannelse

Min egen klinikk har jeg hatt på full tid siden 1999.  

-Jeg utdannet meg først som rosenterapeut, klassisk massør og reikihealer. Jeg er jin shin jyutsu teacher.

-Jeg har videreutdannelse innen kranosakral metoden og regresjonsbehandling. 

- Jeg er utdannet teacher i jin shin jyutsu (en kroppsfilosofi og behandlingsform fra de opprinnelige tider)                                                           -Body Talk practitioner.                                                                                             -Jeg har den 1.årige multi-inkarnasjonsterapi.

-I mange år har jeg hatt en spirituell opplæring av mine mestre og sjamanske veiledere fra "andre siden",                                                                    - vel så viktig er livets skole. Jeg har som alle andre hatt mine torne underveis, full av lærdom.

-Jeg er en alternativ evighetsstudent, som stadig finner nye ting å lære. Ofte blir det mye selvstudie i mangel på relevante kurs.

-Jeg jobber mye med trommene og elementene fra naturen i form av, healing, seremonier, rensing, trommermeditasjoner, bål, veiledning.

-I det senere har zenbuddhismen gjort sitt inntog i mit liv. Sotozen. Du kan se videosnippene her for at forstå mere.

-Jeg har mange års erfaring med kurs, workshops meditasjoner og mentorgrupper.

-lederkurs hos Inner MBA  og regenerative. academy 

-frivillig hos wakemeup Norway ( hjelpe ungdom)

Før behandler karrieren:                                                                                         -leder og rådgiver tekstilindustrien i Danmark, utdannet Produksjonstekniker 

-aut. aerobic instruktør utdannet Norgens idrettsforbund.                                - initiativtaker til flere prosjekt, bla. etablere Barnas Hus på Kongsberg   

  - tverrfaglig prosjekt for arbeidsledige inspirert av Kaospilotene i Danmark

meditasjon, en viktig del av livet mitt
meditasjon, en viktig del av livet mitt

Min filosofi

mitt syn på oss er vi er  en del av et hele, naturen.  Naturens lover, -det vil si evolusjonens utviklede lover- lever i oss, bestemmer våre følelser, og våre impulser. Men vi lærer overdøve med regler vi har bestemt. Det fører til denne separasjon.

De grunnleggende naturlovene  

 Alt henger sammen.  Det som får naturen til å overleve, trives og vokse er begreper som: Overflod  snillhet  tillit  mangfold tilpassing  deling egenansvar og fellesskap. De har skapt et nettverk av selvopprettholdende  økologiske systemer.  Det viser seg være suksessfulle prinsipper ! Naturen har både overlevet og vokset i snart 3.8 billioner år !

Umiddelbart ord du kjenner, men den dypere mening i begrepene er ikke noe vi egentlig tar inn over oss i hverdagen. Vi følger noen helt andre spilleregler, hvor best, størst, først, mest, raskest, rikeste, - er dominerende begreper i hvordan vi innretter vårt liv og vår verden. Ikke akkurat vellykket når vi tenker trivsel og langsiktighet. 

Mange naturfolk har fortsatt følge naturens logikk, å klarer fint leve som en del av naturen,- å bevare den . Ikke rart vi kaster misunnelige blikk efter de.   På tide vi blir flinkere til å lytte, lære. Ikke for vi må bli som de, men vi kan ta lærdommen inn i vår modernitet, for å reparere vårt bærende verdisystem. Vi kan skape en verden som både er teknologisk og vitenskapelig, og naturlig.  Men VI må gjøre omstillingsjobben. Senke tempo, forbruke mindre, gå fra stordrift til smådrift,- på ALLE områder, alt fra matproduksjon til politikk.

Jeg ønsker virkelig formidle disse naturlovene, gjøre det jeg kan for vi finner de igjen i oss, gir de tilbake den rette plass i oss og i verden , til beste for både mennesker og resten av naturen, jorden planeten