Om meg

Fakta:  Årgang 1962  Født løvens tegn i Danmark, flyttet til Norge 1987.   2 voksne barn.  Samboer. 

Jeg tenker helhetlig. Kropp, sjel, ånd, sinn, følelser og jeg'et. 

Alting er forbundet med hverandre, samtidig som hver minste del er unikt

Hva tror jeg på

Jeg er åndelig men ikke religiøs. Jeg mener rasisme er synonym med uvitenhet-uansett hvem som hater hvem. Jeg tror mennesket er fundamentalt godt, men vi har blitt så skremte. Jeg tror ikke på "vær best-kom først" men "vær cooperativ- finn harmoni". Jeg tror den gamle viten har kommet tilbake for å forenes med den nye, - til noe helt nytt som avløser materialismen av idag...

Universet og naturens love gjelder også for menneskene. kjærlighetskraften finns overalt. TAO og zen forteller det meste. Jeg kunne fortsette, - men heller spør meg om det du ønsker vite


Hvilken person er Dorthe, ut over naturspirituell  nerd?

 

Det er vanskelig å beskrive med få ord, men jeg skal forsøke få til en kortversjon

Jeg er et begeistret prosjektmenneske. 

Jeg er en skarv. Skal jeg løse et problem, lurer jeg på noe, gjør jeg som skarven,- dykker helt ned til bunden for å fange den dypeste fisk, - må gå helt til bunns i ting for virkelig finne ut ALT -   for så sette meg på en sten, i tavshed, helst alene,  med vingene ut til sidene for å fordøye, tørke, forstå og integrere den nye visdommen . Lenge.

Men jeg er også en formidler. 

Den som elsker fortelle, dele det jeg kan og vet, med,  arme og bein, med glimt i øyet på mitt beste dansk/norske. - engelsk hvis nødvendig.

Jeg er en pedagog i måten å formidle på, og elsker hvis jeg kan gjøre vanskelige tema forståelig. Jeg ønsker ikke bestemme hva sannheten er, men vil inspirere deg til å vurdere å tenke selv.

Jeg kan møte mennesket respektfullt på det mest vanskelig og sårbare dypet. Støtte og hjelpe de til selv finne sin vei opp, hjelpe de til å heales. 

Jeg er meget spirituell, også i min hverdag. Jeg er samtidig jordnær og samfunnsengasjert.

Som du ser i min "CV" har jeg ganske bredt nedslagsfelt, Fra energetisk spiritualitet, sjamanisme, til bedriftsledelse.  Det er ganske spennende å kunne sette disse tingene i en sammenheng hos den enkelte, når jeg veileder.

Buddhismen beskriver et levesett som føles helt rett for meg. Urfolkene beskriver de samme tingene, men beskiver de med naturens ord.

Tao te shing er den mest geniale managementbok som er skrevet. 81 vers forklarer hvordan vi kan leve i fred, få det beste frem i oss alle, hvis vi "oversetter" naturens logikk.

De siste par år har vært i omstillingens tegn. Det har vært både tøft og godt. Jeg var nesten utbrent, så corona- regimet "reddet" meg. Fikk meg til å tenke. Jeg bestemte meg for sakte men sikkert avslutte med behandling av klienter på benk, til fordel for workshops, og andre nye ting.

Det ble en tid med hvile, natur, meditasjon, shamanisme og studier

Samtidig lærte jeg nye redskap, kjørte jin shin jyutsu kurs via zoom!

Nye dører åpnet gamle øyne. Jeg utdannet meg hos InnerMBA  9 mnd og regenerator.academy 1 år  (begge ledelseskurs )

Fikk en mengde nye venner og kontakter rundt i verden.

NU 

er jeg på vei tilbake i manegen, med nye hester, Jeg veileder på zoom, både inn og utland. Jeg er i gang med trommemeditasjoner, workshops, skriveri, Jeg forbereder dypere shamanistisk arbeide, og vil engasjere meg mer i hvordan vi kan ta vare på naturen, oss selv og hverandre, - med nye tankesett og skifte til naturlige verdier.

Jobbe med  regenerativ ledelse er en viktig del av dette

Så får vi se hva mer som skjer, jeg er prosjektmenneske om en hals, å liker finne på ting

Viktigst. Jeg er i en prosess hvor alle mine erfaringer og visdom jeg har samlet gjennom livet og min spiritualitet forenes. Veves sammen å skaper noe nytt


meditasjon, en viktig del av livet mitt
meditasjon, en viktig del av livet mitt

Min viktigste utdannelse

De utallige timer alene i skogen, tett på naturens dype visdom og spiritualitet.

daglig meditasjon og dyp åndelig kontakt i mer enn 30 år.

Den kreative modige løsningsorienterte humørbevarende siden av meg har blitt skikkelig drillet gjennom 20 års konstant kamp for et alvorlig sykt barn sin rett til aksept og likeverd

Alle menneskemøtene

 en slags CV med relevant utdannelse og erfaring 

Min egen klinikk som terapeut  har jeg hatt på full tid siden 1999.   2007 frem til 2019 har jeg hatt senter for meditasjon kurs  mm.  (forskjellige lokasjoner)

-Jeg utdannet meg først som rosenterapeut, klassisk massør og reikihealer. 

- Kranosakral behandler.  Body Talk practitioner. Teacher i jin shin jyutsu (en kroppsfilosofi og behandlingsform fra de opprinnelige tider). 1.årige multi-inkarnasjonsterapi. (regresjon)

-I mange år har jeg hatt en spirituell opplæring av mine mestre og sjamanske veiledere fra "andre siden",                          -Jeg er en alternativ evighetsstudent, som stadig finner nye ting å lære. Ofte blir det mye selvstudie i mangel på relevante kurs.

-Jeg følger sjamanistiske veier, med trommene og elementene fra naturen. Med healing, seremonier, rensing, trommermeditasjoner, bål, livsveiledning.

-I det senere har zenbuddhismen gjort sitt inntog i mit liv. Jeg er innviet i Sotozenordenen.

-Jeg har mer enn 25 års erfaring med kurs, workshops,  meditasjoner og mentorgrupper.

-det nyeste:  lederkurs hos Inner MBA (  2021/2022 1 år )  og regenerator. academy (2022 9 mndr)


Før behandler karrieren:      

 -leder og rådgiver tekstilindustrien i Danmark, utdannet Produksjonstekniker 

- Selvkjørende, administrerende  sekretær ved Kongsberg Jazzfestival. 

-aut. aerobic instruktør utdannet Norgens idrettsforbund.      

-Initiativtaker til flere prosjekt, bla. etablere Barnas Hus på Kongsberg   

 - tverrfaglig prosjekt for arbeidsledige inspirert av Kaospilotene i Danmark Min vei  som leder og veileder.  Ringen sluttes !

Lederkursene InnerMBA og Regenerator.academy  ble nesten en åpenbaring. 

Alt innen både indre ledelse og regenerativ ledelse er akkurat samme som jeg har praktisert og dykket inn i på alle mulige måter hos mennesker i 25 år  som terapeut og veileder ! 

Plutselig ble jeg ekspert "over natta" Forskjellen var bare jeg fikk et mer "bedriftsvennlig" språk. og større systematikk. Fantastisk.

Du skal likevel få den "tradisjonelle" historien min her.


- Bedriftsledelse - Som ung fremadstormende i Danmark satt jeg der som mellomleder på en tekstilbedrift, ene jente sammen med en gjeng eldre menn.

 Det var veldig provoserende for meg å oppleve hvor stivbenet, hierarkisk, diskriminerende ledelsesstilen var. Hvor det var viktigere "ha kort på hånden" å ha mest makt,- end det var å jobbe som et åpent fellesskap til beste alle, skape en god driftig bedrift..

Den type ledelse ville jeg endre, jeg sa opp med et mål for øye: utdanne meg å forandre, riste løs disse gamle ledelses-dogmer. 

De første år i Norge gjorde jeg et par konsulentoppdrag, men fant fort ut, der var laang vei enda (1988)

- Positiv Selv-ledelse har jeg lært den harde vei, med mange års "skole" Men jeg ble tilslutt en mester, om jeg skal si det selv

En tøff skilsmisse, I mange år alene med to barn hvor den eldste var alvorlig syk i mange år,- hvor jeg virkelig måtte kjempe for mitt barns rettigheter og helse. Samtidig  at og fram til en syk mamma i DK.  

Jeg måtte sjonglere  dette med å drive egen virksomhet ,  samtidig som en kraftig spirituell utvikling gikk sin gang, å dro så hardt i meg. Plus et par andre ting... 

Jeg ville aldri unnvære denne skole, men aldri gå den om igjen!!

Jeg har ledet mangt et kurs, workshop, meditasjonsgrupper, og ledet  årelange forløp med mentorgrupper. 

Fra tid til annen har jeg vært i rollen Prosjektleder, ofte et prosjekt jeg selv har støpt. Ledet utallige aerobicklasser 

Som terapeut har jeg gjennom årene hjulpet mange ledere både med deres indre og spørsmål om jobb

Plutselig samles ringen,  jeg  er vist "ferdigutdannet" til å gjøre det jeg i sin tid sverget :  Hjelpe  ledere forandre seg innefra, så de kan jobbe for det felles beste "der ute" , Det som idag defineres med regenerativ ledelse

Min natur filosofi, 

Noe som er viktig for meg, og som ligger som basis i mitt virke. Du kan lese mer om naturens lover i Designing life, og du kan lese mer om mine tanker i Dorthes verden (du finner link til de på menyen øverst)

mitt syn på mennesket er vi er en del av et hele, nemlig naturen.  Naturens lover, -det vil si evolusjonens utviklede lover- lever i oss, bestemmer våre følelser, og våre impulser. Men vi lærer overdøve med regler vi har bestemt. Det fører til denne separasjon.

De grunnleggende naturlovene  

 Alt henger sammen.  Det som får naturen til å overleve, trives og vokse er begreper som: Overflod  snillhet  tillit  mangfold tilpassing  deling egenansvar og fellesskap. De har skapt et nettverk av selvopprettholdende  økologiske systemer.  Det viser seg være suksessfulle prinsipper ! Naturen har både overlevet og vokset i snart 3.8 billioner år !

Umiddelbart ord du kjenner, men den dypere mening i begrepene er ikke noe vi egentlig tar inn over oss i hverdagen. Vi følger noen helt andre spilleregler, hvor best, størst, først, mest, raskest, rikeste, - er dominerende begreper i hvordan vi innretter vårt liv og vår verden. Ikke akkurat vellykket når vi tenker trivsel og langsiktighet. 

Mange naturfolk har fortsatt følge naturens logikk, å klarer fint leve som en del av naturen,- å bevare den . Ikke rart vi kaster misunnelige blikk efter de.   På tide vi blir flinkere til å lytte, lære. Ikke for vi må bli som de, men vi kan ta lærdommen inn i vår modernitet, for å reparere vårt bærende verdisystem. Vi kan skape en verden som både er teknologisk og vitenskapelig, og naturlig.  Men VI må gjøre omstillingsjobben. Senke tempo, forbruke mindre, gå fra stordrift til smådrift,- på ALLE områder, alt fra matproduksjon til politikk.

Jeg ønsker virkelig formidle disse naturlovene, gjøre det jeg kan for vi finner de igjen i oss, gir de tilbake den rette plass i oss og i verden , til beste for både mennesker og resten av naturen, jorden planeten

 Undervisning og trommemeditasjoner er gøy, engasjement er et nøkkelord