Meditasjon

Jeg har en lang historie med guiding av meditasjoner. 

Fellesnevner må være trommen og kontakten med åndene. Begge deler er bestandig med

Jeg kommer gjerne å gir en trommemeditasjon 

eller trommereise hos dere. 

Ta kontakt, så avtaler vi et tilpasset opplegg. 


 jeg skal gi trommemeditasjon på yogafestival i Hokksund 13-15 oktober arrangør:  Ren yoga

og workshop første helg i november samme sted

trommen er med. her fra helgekurs "naturens elementer"
trommen er med. her fra helgekurs "naturens elementer"

Meg og meditasjon

I mange år har daglig meditasjon vært en livline for meg.

Det er medisin sette seg på sin zafu (meditasjonspute), la hendene og blikket hvile, la tankene holde på med sitt, å bare følge pusten, kjenne nærværet i kroppen, i tiden. 

Ofte tar jeg en snakk med åndene hvis jeg trenger råd, eller lar mitt indre landskap gi av sin visdom.

Jeg elsker sitte ute, sette meg under et tre eller i solen. Kjenne vinn og vær. Jeg elsker også sitte inne i roen, kanskje tenne meg et bål i ildstedet. Jeg kan sette meg full av vanskelige ting, å reise meg avklaret og rolig. Når livet "brenner på" har meditasjon vært redningen for min indre helse.

 

Det fins mange ulike former for meditasjon. sittende, liggende, gående, i bevegelse

med musikk, stillhet, guiding, trommemeditasjon, syngeboller. 

I naturen eller inne. Sammen med andre eller alene 

Idag har de fleste et forhold til meditasjon og mindfulness.

Vet hva det er/ har prøvd/ gjør det jevnlig/ synes det er for vanskelig.

Men det er viktigere enn noen gang å finne en vei inn til det meditasjon er, indre helsearbeide. Det er etter hvert mye forskning som viser akkurat dette. Viser der er store fordele for bl.a. hjerte/kar, stress, konsentrasjon, humør, nærvær, empati, selvfølelse, toleranse,  livs-fornøyethet, prestasjon i skole og jobb, - for å nevne noe.

herunder har jeg laget en liten serie til deg å prøve ut, med guidede meditasjoner.


gratis meditasjoner

ny meditasjon

Nu video med meditasjon, denne gang på engelsk !

Flere har etterspurt, så nu kaster jeg meg ut i det - tross et ikke perfekt engelsk.

5 meditasjoner til deg

 en for hver av de 5 elementer.  

Et par ord og en kort video før du går i gang 

Naturens elementer har vi alle i oss. Vi trenger balansere de og forbinde oss med elementene uten for oss, i naturen, verden

Alle bygger på gammel viten og tradisjon. Overalt på jorden har naturfolkene hatt denne kontakten 


Ild

Gjennom alle tider har ilden vært livsviktig for oss. Gitt os varme, mat og lys i mørket.

På samme måte har vi en ild som holder oss i gang, skaper forbrenning og metabolisme. TAO snakker om tre bål i oss. Meditasjonen har rot i disse gamle tanker.

Luft

Et mystisk element Som inneholder basis for all liv Luft stikker du hånden igjennom som ingenting, men den kan bære en fugl, et fly Du kan ikke se det, med mindre det bærer noe annet med seg, som i en storm, eller røyk fra et bål.

Likevel er den luft dine lunger fyller seg med, din bærebjelke. Elementet luft healer din evne til å ta imot.

ca. 22 min

Jord

"av jord er du kommet til jord skal du bli"

det er faktisk helt sant, når det gjelder kroppen. Vi hører til jorden. Så når du har vanskelig ved å føle deg hjemme i denne verden, trenger du styrke jordelement i deg.

Du styrker din grounding, din evne til å se klart, stå i deg selv stå oppfor deg selv når jordelementet i deg er styrket og balansert.

ca 24 min

Vann

Du er 70 - 80 % vann. Alt levende rommer vann. Det finns overalt i universet, og et molekyle kan være uforandret i nesten uendelige tider. Vann bærer en hukommelse med seg. Vann bærer også følelsene i kroppen. Vann er med i utveksling, kommunikasjon mellom oss og alt levende.

Så dette er et viktig element å gi oppmerksomhet i deg, gi omsorg og balanse. ca. 22 min.

Qi Livskraft (træ)

Den universelle kraft som gjør din vilje våkner, din sjel handler.

En kraft som binder sammen alle de andre elementer skaper deg, din kropp. Qi representerer den du er inni kroppen, tanker handling, evner personlighet. Qi bærer din kreativitet, kraft, mot, glede, kjærlighet spiritualitet ,empati.

(Hele verden trenger vist balansere sin qi ganske kraftig om dagen)

ca. 22 min.

Meditasjon er ferskvare.

 Vi har et tema for dagen. Energien skapes der og da av tema, rommet, dagen og menneskene

Et arrangement med trommemeditasjon varer vanligvis en ettermiddag 2/3 timer eller  en dag 6 timer

Den er satt sammen av flere deler av guidede meditasjoner.  De er enkeltstående, men i en sammenheng. Jeg bruker både tromme, chanting, syngebolle, bjellekjede, vanntromme  mm

ute, av og til kan du ha med din tromme
ute, av og til kan du ha med din tromme
en del av ringen
en del av ringen
halvmåle rundt bålet i tipien
halvmåle rundt bålet i tipien
zazen meditasjon
zazen meditasjon
tromme og bål er fint
tromme og bål er fint
halvmåne er også supert
halvmåne er også supert

Har dere lyst å få til en trommemeditasjon hos dere? Ta kontakt, så finner vi ut noe