individuell veiledning 


via zoom på både norsk og engelsk

 Kan inkludere trommereise med guiding og healing

Hva ?

En Regenerativ samtale  hvor vi virkelig går i dypet med spørsmål som

" Hvordan får jeg åpnet der jeg kjenner ting blokkeres? Jeg ønsker utvikle min spiritualitet. Der er noe som stopper meg. Jeg har noen livs-temaer jeg ikke finner ut? Jeg klarer ikke finne /slippe fri mitt potensiale..... etc" Dette er ikke terapi, men en ærlig speiling av hva som ligger i deg.

Regenerativ vil si vi fornyer alt det gamle som er " utslitt, utvasket" , gjør det til noe enda bedre. Så vi snur på ting, fornyer tanker holdninger, tar kun vare på de som er verdifulle for deg og den verden du er en del av.  Vi skaper innsikter, åpner for din indre tilknytning til naturen.  Åpner for din kontakt med den gamle opprinnelige nedarvede visdom du bærer med deg. Gjør deg mer åpen, forstående  og trygg i din verden rundt deg.

Lar deg bli en del av alt igjen

Hvorfor?

fordi hvis du virkelig ønsker å få hul på dine spørsmål for å komme videre å blomstre, er du nødt dykke inn i ditt innerste univers, det spirituelle deg. dine sår. din  historie "bak dine indre gardiner".  Da er det en god ide åpne dette rommet sammen med meg Jeg har jobbet med dype spirituelle tema i årtier både for andre og meg selv.  Jeg kan veien inn. Det er en samtale hvor vi tar utgangspunkt i dine spørsmål om deg, ditt liv, ditt energisystem, det spirituelle deg.

Jeg "ser" ditt indre, når vi samtaler. Dit indre ubevisste  forteller meg den egentlige historie mens du snakker. 

Forteller hvor i ditt energetiske system problemet ligger.          Jeg gir deg råd og "oppgaver" ut fra det jeg kjenner, det som kommer til meg. 

Dette er ikke en sesjon hvor jeg skal vise deg alt jeg kan. Det er uinteressant. Det er deg og ditt indre som vet best hva du trenger, og derfor stikker løypen for forløpet.

Veiledningen kan handle om hvordan du kan mestre din hverdag, hvordan du kan utvikle deg som leder, på jobb, fritid, hjemme, deg selv...sett fra det indre perspektiv, hvordan du kan forandre deg. Hvordan du kan påvirke din verden.

Det høres kanskje ganske svevende ut, men det er tvert imot.  Selv om temaer kan være ganske uhåndgripelige og "luftige", får du direkte råd veiledning og anbefaling.                                                                                                                         Jeg er en ganske jordnær, direkte person, og  illustrerer gjerne med eksempler, bilder fra naturen.                             Jeg liker ufarliggjøre  parapsykologiske ting. Gi de en forståelig mening og sammenheng.

Bakgrunn for denne måte å veilede

Spirituell veiledning er et resultat av alle år hvor jeg har jobbet med rosenmetoden, kanalisering, kurs, workshop naturspiritualitet, healing, meditasjon, veiledning, regresjon m.m. Jeg fikk/får åndelig trening av gamle mestre  Samtidig har jeg en fortid innen produksjons-ledelse, og et blikk for hvordan utvikle ledelse og ledere                       Jeg har selv hatt mine oppover bakker i livet og utviklet min evne/sans til  å veilede med respekt, godhet og ærlighet.    Til slut, men ikke minst er mitt arbeide et resultat av min dype kontakt med naturen og dens åndelighet, for meg den største mester med 3.8 billioner års erfaring i å skape det gode liv.  Å lytte er å lære


Praktisk avtale

Et møte varer 60 - 70 minutter    Pris 2023 :  950 Nkr 

     ta kontakt her, send en mail 


Zoom: Dette arbeide er ikke noe nytt for meg, 

det nye er jeg til min store overraskelse, har oppdaget zoom er like bra som oppmøte når jeg skal sanse inn å gi veiledning videre. Det gir en frihet i forhold avstand, så jeg jobber med klienter i både Norge og utland.

For avtale, ta kontakt via mail eller på telefon 97515019


Litt av mitt bakteppe

Vårt indre er forbundet med resten av naturen. 

Det kan fort bli mange ord når jeg skal beskrive spirituelt arbeide, men en ting vil jeg si, naturen er en viktig veiviser og mester som viser oss hvordan vi kan leve våre liv, sådan som det var opprinnelig, fra naturens side. Naturens logikk og evolusjonens lover lever dypt i oss. Når de får en hørbar plass i ditt indre vil du oppleve en følelse av vishet, av å være mer autentisk, ren, rolig, klok. Som å komme hjem til der alt virker kjent og logisk

Jeg har et genuint behov for å hjelpe menneskene vende tilbake til å føle seg som en del av naturen, forstå respektere og samhandle med naturen. Jeg tror vår lykke ligger der. Den ligger  ikke i hva vi eier, hva vi presterer, hvordan vi kan vinne, hvordan vi kan beherske og herske over naturen og hverandre. 

Jeg tenker det spirituelle og indre natur, evnen til å jobbe med fantasi og kreativitet er en like viktig del av  mennesket som følelser og tankemønstre. På tide de kommer mer opp i lyset å blir med oss i livet.

For meg ligger det her noen  nesten gjengrodde nøkler

Det er mer aktuelt enn noen gang å finne inn, forstå hvordan naturen funker i oss, og derved forstå resten av naturen. Her er en av veiene til å redde vår verdensend mail eller ring for avtale