Dorthes verden

tanker og viten om de områder som opptar meg

Er registrert som en hjemmeside, men det er det ikke, det er et sted hvor jeg skisserer ting.

Jeg har valgt beskrive mine tanker og ideer på denne måten, da det er en god måte for meg, samtidig er det enkelt dele med de det måtte angå 


Jeg har en tanke hvordan bygge opp en bedriftsskole som en virtuell verden.

spør meg,