Dorthes verden

en egen side jeg bruker til å skrive ned tanker og viten 

om de områder som opptar meg

eksempler

 naturens lover og logikk,

 evolusjonens lover

regenerativt levesett og ledelse

natur spiritualitet og sjamanisme
Tao