Designing life


klikk deg inn på

en side hvor du kan lese mer om hvordan jeg tenker man kan forme fremtidens  ledelse og selvledelse på en mer økosystemisk, regenerativ miljø-og menneskevennlig vis.


basis for workshops foredrag kurs....