Av og til blir jeg med å arrangerer andre events. 

Her er et par eksempler :


Seremoni fra Kogui folket.

Sol Diez leder en seremoni for å etablere et vann-alter. En kraftplass forbundet med andre altere rundt i verden

Laura, Sol og Dorthe har gleden å invitere deg til
Kogui vann-alter seremoni
søndag 16. oktober kl 15.00
på Eidsfoss v/ scenen


en seremoni for å  - hedre og heale det vannet som binder alt sammen med moder Jord,

Den ledes av Sol Diez en nydelig healer og spirituell hellig mann (mamo)
fra Kogui stammen i Columbia.
Dette blir en vakker kraftfull autentisk seremoni
Kogui'ene lever i fjellene i Columbia.   Et fascinerende folk med en dyp dyp forståelse av naturen.
De ser det som deres oppgave å være jordens vokter.   De gjør de oss oppmerksom på vår mishandling av moder jord.
Gjennom seremonier skaper de healing, og reparerer jordens Web of Life Mange steder i verden har Kogui'er gjort disse kraftfulle seremonier og bygget alter, hellige kraftsteder som er forbundet med hverandre.
Nu er det vår tur !


Sol Diez ønsker gjøre en seremoni i Eidsfoss, for å skape et alter, et kraftsted for healing av vannet,og for å forbinde oss med de andre altre i verden, the earth-web of Life
Det må vi jo få til !!
Han har reist rundt i verden gjennom snart 20 år for å gi oss Kogui'enes spirituelle budskapog gjøre seremonier for healing av vannet og moderjord. Han er i tillegg en habil musikant
Velkommen til seremoni 16. oktober kl 15.00. ( varighet 2 - 3 timer)
Dette er gratis.Vi setter stor pris på hvis du har mulighet støtte Sol og hans reise med Kogui'enes budskap med en donasjon 
Gi beskjed om du kommer, så vi kan ha nok seremoni-materiale til alle.

Ha på deg varme klær og et åpent sinn.
Etter seremonien satser vi på å fyre opp bål på bålplassen
Ren hygge. Ta med litt mat og evt termos med kaffe/te.   har du en tromme kan den gjerne være med rundt bålet.


Ønsker du bli bedre kjent med Kogui folket anbefaler vi denne nydelige dokumentar: https://www.alunathemovie.com/watch-aluna


Kalligrafi og meditasjon 30. og 31 januar 2016 (fullt)

dette ble et flott kurs. 

Kurs med buddhistprest Såzen Larsen og meg, Dorthe Leth

En unik mulighet for å stifte bekjentskap med østens kalligrafi og zen buddhismens meditasjon.

Du vil dessuten få enkle metoder hvordan du kan berike din hverdag med dette.

les alt kurset på invitasjonen under. den kan printes ut.