mentorgrupper

Spirituell gruppe hvor vi tar opp et tema, snakker rundt det, dykker ned i temaet, mediterer, deler.

En gruppe hvor vi blir kjent med hver andre på en litt annerledes måte. Hvor det er de indre overveielser isteden for den tradisjonelle "hvem er du, hvor kommer du fra, hva jobber du med"

Hva er en mentor egentlig ?


En mentor er en som kan veilede og støtte deg på din vei. Gi deg gode råd og dele av sin viten, så du selv kan vokse videre.

En mentor hjelper deg til å fly selv , isteden for lære deg sitte på vingene til sin lærer.

Det betyr der også er krav til deg! Du må gjøre en innsats med deg selv, tør vokse, tør undres hvis du skal ha glede av en mentor.

Jeg er en mentor, en støtte, ingen mester med den eneste sannhet. Jeg er en "klok kone" som har til oppgave inspirere og motivere deg til et mer spirituellt liv. Jeg kan hjelpe deg på vei, men det er DU som må finne dine egne tanker og sannheter.

Så velkommen til en levende spennende plass for utvikling

Vi har hatt mentorgrupper siden 2013

De utvikles stadig. 


HVA GJØR VI PÅ EN MENTORGRUPPE?

1. Mindfulness øvelse/meditasjon

2. Jeg foreleser om ulike tema eks: universet, oss, naturens elementer ,energi, ånder, oldtidens viten, tegn og symboler. tankens kraft. Karma. ( les eksempler lenger ned på siden) Jeg går inn i de dype sammenhenger - sett med mine øyne, (kanaliseringer erfaring og tilgang til gammel viten) i kombinasjon med både gammel og ny viten
3 .Du guides gjennom en meditasjon og indre reise med utgangspunkt i temaet. Du lærer redskap du kan bruke hjemme - jeg bruker sjamantromme, syngebolle, chanting

underveis prater og deler vi .

Tema fastsetter jeg noen dager før kurset, gjerne inspirert av ønsker fra dere i gruppen

Vi har de siste årene hatt små faste grupper som treffes jevnlig. Der ar vært meget sterkt nyttig og utviklende for alle. Samtidig vokset frem god nære relasjoner

her er et par  eksempler på tidligere tema:


Universet , mitt høyere selv og meg

Enda et viktig tema å bringe på banen.

Det høyere selv er din indre veileder. Din direkte linie til sjelen.
Den vet alt om deg, hva du trenger og hvordan du bør handle til beste for deg. Den er en super veileder!
Ditt høyere selv har også forbindelse til universets viten . Den ligger i det ubevisste å jobber for deg døgnet rundt.
Men hvordan kan jeg få kontakt? Forstå den? Få veiledning i hverdagen ?
Vi snakker om dette spennende "trekløver" 

de dype sammenhenger mellom tankens kraft og vann

Rundt om i verden forsker mange nå på det intelligente vannet.
Vi vet vann fins overalt i universet. - og at mennesket består av 70-80 % vann.
Vannet i min kropp påvirkes av hva jeg tenker.
Men hvordan ? Hva gjør det med meg? Med oss?
Vann bærer følelsene rundt i kroppen, men bæres de også ut av kroppen? Er der forbindelse med min tanke og vannet i luften rundt meg? Vannet i maten? - i universet?
"Kommer vann til meg" å forteller hvordan andre tenker og føler? Påvirkes jeg av vann andre har "kodet" med sine tanker?
Du ser, her er mange store sammenhenger vi ikke tenker over.
Vann i deg og rundt deg bærer ikke kun dine tanker!
Her er snakk om STOR ubevisst påvirkning. På tide å begynne avsløringen!


KARMA og valgene mine i livet

Hva er karma egentlig? Hva er sammenheng mellom karma og skjebnen? Karma og tidligere liv? Karma og sjelen? Har jeg en livsoppgave?
Hvordan kan jeg dra nytte av større bevissthet omkring karma?
Bli bedre kjent med karma og få et sterk redskap. Du kan møte livets utfordringer på en bedre måte, lære mer lide mindre.
Vi beveger oss denne gang i et åndelig landskap uten mulighet for andre bevis enn erfaring, kanalisering, overbevisning og overlevering. 

Hva er egentlig sjakra, hvordan jobber de med våre celler?

Mange har hørt om sjakra,. at det er energifelt i kroppen, som har forskjellig farge og hvor vi får påfyll av energi.

I vesten snakker vi om 7 store sjakra i ulike farger - mange tradisjoner i verden har meget sammenfallende oppfattelse av sjakra/energifelt i kroppen.
Hva er egentlig en sjakra? hvor kommer energien fra?
Vi har faktisk mange sjakra i kroppen
Men hvordan virker de? Hva er det godt for? Hvordan "bruker" våre celler energien ? Hvordan kan jeg balansere mine sjakra? Hva betyr det egentlig? Kan jeg selv føle mine sjakra ? Vi går i dypet på "sjakramysteriet", og deres relasjon med cellene dine