Økosystemisk tenkning


Alt henger sammen, alt er avhengig av hverandre, forbunnet.

The web of life.

Workshop for deg som  

leter efter gode redskap til å skape en mere helhetlig, miljøvennlig, bærekraftig vei , både hos deg selv, ditt nærmiljø og i jobben som leder

som søker forstå  hvilken forandring vi egentlig trenger, 

Deg som forstår forandring starter innefra, både hos folk og i organisasjoner. Og at det krever både mot og innsats

Du ser vi er natur, og trenger leve bedre sammen med all annen natur, å reparere det vi har ødelagt. 

Du har respekt for jorden og er nysgjerrig på ting som regenerativt og  permakultur

Du tror på vi mennesker er likestilte. 

Du forstår vi er spirituelle individer

Med andre ord du er på vei mot et regenerativt livssyn., men du vet ikke helt hva det egentlig er, og hvordan få det til


Det virker uoverskuelig. 

Her kommer naturens visdom inn. Naturen har 3.8 billioner års erfaring i å bygge sunne bærekraftige resistente kretsløp. Liv. Vi skal lytte og lære av naturens lover og logikk, de er fundament i oss og resten av naturen. 

Den naturlige organisering er gjennom økosystemer som i samarbeide  opprettholder  og skaper nytt liv.  Alle økosystemer er som et fingeravtrykk eller snøfnugg - ingen er identisk.

Alle organisasjoner, bedrifter , skoler, foreninger, familier nærmiljøer, folk, er forskjellige økosystemer. 

DERFOR , MINE DAMER OG HERRER 

Naturen er den mester som vet best, og som kan lære oss hvordan vi løse alle de "livs- administrative floker" vi har skapt

Det skal vi jobbe med her.


Vi dykker inn i naturens lover og logikk, lærer den gjensidige dynamikken som skaper ekte langsiktig vekst. Lærer hvordan vi kan gjennomskue problemer med nye øyne å adoptere naturens løsninger, "oversette" de til handling i vår verden.
Vi dykker inn i økosystemernes logikk og vei. Hvordan alt henger sammen og likevel er forskjellig.
Du lærer se bedriftens økosystemer, se samspillet med samfunnet rundt, menneskene, deg. Økonomien
Du vil få en my større forståelse av hvordan du kan agere i disse økosystemer. Dvs reparere, forandre,


Mer info kommer ..........Min bakgrunn for å kunne jobbe med dette - super kort:

Jeg har jobbet i det naturspirituelle landskap i 30 år.  på mange måter, som både terapeut, som veileder i mentorgrupper, spirituelle kurs, som meditasjonslærer. I sjamanistisk arbeide med tromme, guiding. Skogen er en viktig indre arbeidsplass for meg. Jeg er en seer. 

Les mer om meg  her