Økosystemisk tenkning
naturen viser vei

Alt henger sammen. Alt er dermed forbundet og avhengig av hverandre. the web of life

ALT, både synlig og usynlig forbunnet. Alt du gjør påvirker et eller annet. 

Naturen har ordnet dette kaos på en genial måte, Økosystemer. selv opprettholdende kretsløp.

Det betyr vi også er ordnet i økosystemer, vi er små brikker avhengige av hverandre...

Spillereglene er satt av naturen og de 3.8 billioner år  med evolusjon. Superspesialiserte regler.

I løpet av noen få tusinder av år har vi mennesker har skapt egne mekaniske materialistiske rigide kretsløp, vi later som er viktigst og riktigst

Dette lever vi etter fortsatt, men skal verden bestå må neste steg være lære av naturens geniale løsninger. Finne frem det som allerede bor i oss, naturens lover og logikk

Disse kursene handler om dette, forstå essensen i økosystemers liv, naturlovenes virke

bruke de i praksis for et bedre ledelse og liv, for mennesker og natur.


for hvem

deg som.....

og hva skal du bruke det til?Innledning

hvordan forklare dybden, viktigheten i det jeg ønsker formidle, nemlig naturens visdom i oss...?


 denne  dype essensen bak alle de gode metodene  for moderne ledelse som fins 

Hvordan beskrive hvor dypt inderligt disse naturlovene faktisk skaper ditt fundament ?

Du lærer ikke et nytt system, men oppdager et som allerede ligger  i oss, skaper oss,  og bestemmer hvordan vi handler tenker føler reagerer. 

All forandring starter innefra, som et frø spirer innefra og ut. Men hvordan gjenkjenne det? hvordan omfavne det? hva betyr det i praksis for ledelse og liv?

Hvordan kjenne disse sammenhenger i oss selv, virkelig kjenne den dype logikk  bak årsaker og handling, Dette er forståelsen som gjør du kan dra mye mer nytte av din viten, kunnskap, og de nye strømmer

Hvordan forklare hvor omfattende forandringen blir i dine tanker handlinger beslutninger, når du tenker VI isteden for kun jeg.  Oss isteden for meg og mine først


Det er viktig ha kontakt med denne naturlige visdom, forstå logikken  når vi skal administrere lederskap på en sunn regenerativ bærekraftig måte.

Et viktig indre redskap for denne prosess er vår spiritualitet. Den trenger plass oppmerksomhet og healingAlt dette kan ikke helt forklares, det må erfares. 

Når du åpner for den dype natur i deg, vil du kjenne 

hvor viktig disse fundamentale ting er, hvis vi skal klare forandre oss å gå en sund bærekraftig levende vei.

Det er  det vi skal jobbe med

Skape grobunn for transformasjon, Innefra og ut

Tenker du : Ja jeg skjønner hva du mener, jeg er med! 

Da er du på rett plass


Det handler også om mot,                                                                                                             dykke innover, ta imot innsiktene, slippe til forandringen du kjenner.
La de gå, de gamle tankesett og mønstre som har gått ut på dato.
Når først du åpner, tør forandre, vil så mye annet komme av seg selv.
Forandring smitter
Også dette må erfares.............

Naturspirituell, økosystemisk tenkning og ledelse 


Det handler ikke om å gå tilbake til stenalder, 

men om å oppjustere, renovere, de mekanistiske hierarkiske systemer med  gammel-økonomisk tankesett, de vi alle kjenner er ganske fastlåste, - til  nye levende fleksible organiske  systemer. 

Med naturens prinsipper som veiviser mester og mentor, urfolkene som vismenn, og de gamle kulturer som rådgivere kan vi skape noe helt  nytt

Du vil lære om naturens lover, logikk. Hva de er, hvordan de utspiller seg i naturen, hvilke muligheter det gir hvis de får tilbake sin betydning hos oss. Hvordan de kan hjelpe deg som leder (selv-leder) skape den forandring du så sårt ønsker å se.


Du vil bli mye bedre kjent med økosystemene og hvordan deres natur utspiller alt liv. Også ditt.  Du vil få en mye større  forståelse av helheten, de usynlige påvirkninger, konsekvenser ved forandring. Det vil forhåpentlig gi deg større mot og innsikt hvordan forstå og håndtere vanskelige ting 


Ved å bli venn med naturen å ha den som læremester, vil noe vekkes i deg, aha- opplevelsene vil stå på rekke. Så mange ting du i din verden vil gi ny mening. 

Du vil oppleve hva det egentlig menes å tenke med hjertet, det kommer når du virkelig gjenoppdager naturens lover og erfarer kraften i deg 

Vi vil bli mye bedre kjent med elementene vann ild jord luft, livskraft, (som er en urgammel forståelse av hvordan ting interagerer) Du vil lære hvordan man kan overføre den viten til praksis. Kjempespennende analyse og handlingsredskap.

 Kompliserte problemstillinger har ganske enkle svar, når man lytter til naturens logikk 

Vi vil avslutte krigen mellom hjerne, hjerte, egoet og fellesskapet. 

Det betyr ikke jeg skal være som alle andre, det betyr jeg er presis god nok som jeg er, perfekt faktisk, for det trengs forskjellige elementer i et økosystem for det skal leve

- alt dette, og mye mer i samme skuff, dykker vi inn i her....

Vi vil jobbe i naturen, og sammen med Moder Jord representert overalt.  


Urfolk  og mange av de gamle kulturer som TAO buddhisme, shamanisme har bevart den indre visdom og kontakt vi i de kolonialiserende lande har fortrengt og glemt. Det samme gjelder den viten om jorden våre egne forfedre hadde.

Alt blir med å skaper en nydelig vekstjord.


Naturen er  ditt fundament

Det er mye spennende som skjer nå. Mye forandring og utvikling som handler om ta ansvar, forandre til beste for både jorden og oss

Mange nye gode tanker og bærekraftige mål. Både indre og ytre.  Kjempebra

For å kunne bringe disse gode ting ut i livet, trenger vi faktisk starte med oss selv.  

Vi trenger stå støtt for å kunne være frontkjempere for en ny og bedre vei. Vi trenger hjelpe oss selv først for å kunne hjelpe andre. (dette vet du)  Men da må vi først ha et godt forankret  fundament,  støtt forbunnet med jorden  langt inn i sjelen. Vi trenger kontakten med naturen i oss.


.Vi skal jobbe med revitalisere, regenerere oppjustere vårt fundament, 

Et godt fundament vil også 

- inspirere, gi deg mye større indre sikkerhet.

- vil gi deg god kontakt med røttene dine ned i Moder Jord. Kontakten med henne skaper deg og hele dit spekter av reaksjoner følelser, handlinger. 

- skape større kontakt og trygghet med den du er.

- skape grounding

- gjøre at du navigerer annerledes trygt, naturlig sundt, kreativt, nytt, i den store raske forandring vi er en del av.


Samme fysiske og universelle lover gjelder i naturen som i  fundamentbygging. 


 Alt har et fundament, som nå trenger re-genereres -  din bedrift, team, nærmiljø, familie, samfunn.

Vi vil diskutere hvordan du og  jeg kan bidra


hvorfor why?

De helt dype fundamentale ting du trenger eie.

Naturen i oss

hvordan vi instinktivt reagerer - og så overstyrer.

som om vi koloniserer oss selv 

eksempel på naturlogikk

du kjenner det sikkert igjen


selve kurset

Tanken er - vi kommer, lander med mindfulness og en melde inn runde

-vi har sesjonen hvor nye tanker introduseres. Grunnlaget for innsiktene

- vi mediterer, gjør inde reise for du skal finne temaet  i deg,  heale hvis der liger noen sår, kjenne hvordan lever tema i deg, Hvordan forandrer innsiktene deg? åpne og eje din sannet

innhold, punktvis

natur

økosystemer

naturlove


Hvorfor mener jeg dette er viktig?

Min historie rundt kraften i naturspiritualitet


Min bakgrunn for å kunne jobbe med dette - super kort:

Jeg har jobbet i det naturspirituelle landskap i 30 år.  på mange måter, som både terapeut, som veileder i mentorgrupper, spirituelle kurs, som meditasjonslærer. I sjamanistisk arbeide med tromme, guiding. Skogen er en viktig indre arbeidsplass for meg. Jeg er en seer. 

Les mer om meg  her 


Organiske workshops som kan tilrettelegges

 kontakt for mer informasjon