designing life overført

Skriv inn tekst her


Jeg er en regenerativ tenkende sjel, med naturen som inspirator og mentor

naturen forteller om generøsitet, deling, vennlighet, gjennomsiktighet, inkludering.

Derfor jobber jeg med utviklingen av Designing Life i "full offentlighet".

Det betyr siden en organisk side, dvs. i evig vekst og foranding. Levende

Designing Life

handler å skape forandring, vekst

Hvis du virkelig ønsker gjøre en forskjell må forandring starte innefra.

Det skal føre med seg nye veier i handling, nye tankesett og verdier.

Det gjelder uansett hvilken forandring vi snakker om.

Men hvordan gjør man ? Hvordan utvikle seg bærekraftig, regenerativt, omsorgsfullt, økonomisk? Skape ekte vekst?

Det skal vi snakke om her, enkeltmennesket og enkeltmennesket i bedriften

Gir følgende utsagn resonans?

-Vi trenger finne tilbake til vår indre dype natur, den ekte, autentiske, for å ta bedre vare på oss selv, hverandre og naturen.

-Vi trenger nye organiske ledelsesprinsipper i vårt samfunn, hele veien fra organisasjoner til oss selv.

- Alt henger sammen, vi påvirker hverandre og er avhengig av hverandre på godt og vont. På tide å tenke vi isteden for kun jeg.

-våre livsverdier og tanke/handle-mønstre må forandres fra en mekanisk livssyn til systemisk,

-Det spirituelle (merk- ikke religiøse) trenger få plass i oss, i våre liv. Vi må lytte mer til naturen, naturfolk og gamle tiders visdom, våre indre speil vil vise oss at det fortsatt er der, lever dypt i oss.

- Naturen er familie, vi må behandle den som likestilt, ta vare på den, respektere den, blir kjent med alt, isteden for som nå, se på naturen som noe skapt til vårt behag, forbruk og underholdning. En tivoliarena hvor det er fritt frem herje som vi lyster.

Da er du på rett plass

Kort om meg

Jeg er et spirituelt naturmenneske og har en fartstid på mer enn 30 år i å jobbe med mennesker. Jeg har hatt tusenvis av menneskemøter i både terapi veiledning meditasjon og kurs.

Mitt arbeide handler om det dype i oss. Der hvor det ofte er vanskelig. Vi går inn i hvem du egentlig er, hvordan du har det, hva du sliter med av hindringer i livet. Hva muligheter du har. Nye tanker og verdier får plass.

Jeg er levende opptatt av naturen og dens genialitet, hvordan vi kan lære. Passer fint jeg selv er en evig student.

Som "oppvarmning" før dette hadde jeg en kort lynkarriere i produksjons- ledelse, etterfulgt av en karriere innen trenings ledelse.

Du kan lese mer om meg her

Hva satte igang prosjekt Designing life

Det er en rød tråd som går igjen i menneskemøtene jeg har hatt i jobben:

Vi har mistet kontakten med vår dypeste identitet. Vår indre naturlige visdom.

konsekvensen:

- Det er vanskelig finne ut hvem man egentlig er. Mange føler seg fremmedgjort i verden, finner ikke ut hvor man hører til.

- Man eier ikke livet sitt, følge de andre, hører ikke på sin egen stemme.

- Man lever ikke det livet man ønsker. Vet nesten ikke hva det er.

-Kommunisere ikke sine egne behov og tanker. Mange sliter med å strekke til, finne seg selv i denne verden.

- Det er vanskelig å ta vare på fellesskapet. Konkurranse tar plassen for samhørighet mellom folk,

Gjennom alle disse år har jeg sett hvordan "utviklingen" har gjort mennesker mer og mer adskilt fra naturen, hvor stresset og ulykkelig det har gjort oss.

- vi glemmer natur er en del av oss. Vi er en del av naturen.

Naturfolk har bevart noe vi har mistet, den god kontakt med naturens logikk i oss. For meg å se trenger vi virkelig finne tilbake til den, ikke som naturfolk, men som oss, "utslitte siviliserte" der tar ved lære å gjør et skifte til det gode. 

Derfor skapte jeg Naturlig selvutvikling

Gjennom en god blanding av spiritualitet, naturalitet, erfaring, gamelkone-klokskap oppstod en litt annen selvutvikling, hvor det ikke kun er følelser selvforståelse og selvrealisering som er sentralt.

Jeg ser også hvor stor forskjell når folk finner tilbake til seg selv.
Ser den store forskjell når de trives på jobb.
Når du som er leder har det godt, åpner forandringens mirakel seg..

MITT VENDEPUNKT

Covid kom å snudde opp ned på alt. Klima, miljø og naturkriser bare akselererte.

Jeg tenkte, nu må jeg bare gjøre noe!

Det ble starten på den store omstilling.

Gjøre alvor av å avslutte 1-1 her på klinikken.

Jeg er en rar blanding av spiritualitet, natur og ledelses interesse, så jeg satte igang forske (igjen) på egenhånd, og tok noen valg. 21-22 tok jeg videreutdannelse på Inner MBA. En lederutdannelse med fokus på indre ledelse, skapt av Sounds True i samarbeid med LinkedIn og New York University . Utrolig inspirerende! 2022 avsluttet jeg et 1-årig forløp på regenerator.academy, ledet av Laura Storm. Også denne var virkelig skjellsettende.

Det har resultert i vi er igang skape et handlingsrettet nettverk av Regeneratorer her i Norge. Kjempespennende og viktig!

Veldig merkelig å se seg selv i moderne ledelsesutviklings-speil, realiteten er den jobb jeg har gjort i 25 år med klienter på benk og veiledning, er akkurat det som etterspørges nå, hvordan ledere kan ta bedre vare på seg selv, vokse på en sund god måte å samtidig følge med en krevende og rask utvikling. Det gjør man best ved å la naturlige regenerative, systemiske prinsipper "rulle inn over landskapet"

Jeg , gamle konen ved bålet, trenger virkelig gi videre all denne min viten til de nye flotte hjelpere- veiledere, coach'er HR-folk, friske kloke krefter som søker.
Klar til å dykke inn i det dype fundamentet fra naturens og gamle tiders visdom, full av gull for en bærekraftig, regenerativ vei videre.

Dette skapte Organisk ledelse   

3 leveregler følger meg

Walk my talk

The only way out is in

You cannot solve the problems with the same thoughts that created them

Nu ser jeg 40 års blandede erfaringer samles å bli en ny vekst, i kompaniskap med moder Jord. Kjempespennende!

Nok om meg nå, til saken

Foreløpig er "Designing life" fordelt på 4 landskaper:

ORGANISK LEDELSE

NATURLIG SELVUTVIKLING

ORGANISK VEILEDNING

SPIRITUALITET

Når du åpner opp for naturen i deg vil det på magisk vis oppstå nye verdier, nye tanker og nye muligheter dukke frem.
- til felles beste.

Jin shin jyutsu,

-en enkel gammel japansk metode for naturlig healing og selvhjelp, jeg har jobbet med og undervist i gjennom 15 år, er fortsatt en del av meg. Den blir med på lasset, som en uhyre effektiv sak å ha i sin førstehjelpskasse! De som vil, skal få lære seg dette unike system. 

Meld deg på nyhetsbrevet

Jeg sender kun når jeg har noe å fortelle

* indicates required