Naturens  love

Naturens love og logikk

Den glemte kommunikasjon mellom deg og naturen...


Naturen har en egen iboende viten som forholder seg til de fysiske og åndelige lover.

I naturen er det de fysiske love og logikken som ligger bakenfor alt . Gudskraft er en bærende kraft, en slags bevissthet som omfatter alt. . Møtet mellom love logikk og kraft skaper liv i både planter dyr og elementer . Det skaper naturen som alt og alle er en del av.

Naturen og jorden er en del av universets spontane rytme

I dette møte mellom univers natur og ånd oppstår pusten .

Jordens puls og hjerterytme skapes.

Livets syklus er i gang

Poesi

Naturens lover er en logikk som oppstår av seg selv i en evig forandring. Det er en forståelse av årsak og sammenheng alt levende forholder seg til i sitt indre, i kjernen. En nedarvet instinktiv viten og kontakt med en stor bevissthet. Hjertet kjenner de. Gjør man feil må man ta konsekvensen som oppstår. Man finner sin plass i likeverd til felles beste, tilpasser seg i den evige flyten.

Våre lover derimot er skapte. Noe man har bestemt.. skrevet for å skape en orden og kontroll. Skapt for å gjøre all oppførsel forutsigbar og konsekvenser forutsigbare. Vi har nedskrevne straffer som konsekvens. Man har ansvar for å følge regler ikke ansvar for selv å tenke en handling. Man har bygget et konkurransesamfunn . Den beste vinner. Igjen meget forutsigbare regler, som den sterkeste skal bestemme. Helt naturstridig. Derfor blir vi fremmedgjorte engstelige, får stress mister kontakt med egen kropp, instinkt og følelser. Kun sinnet høres

I gamle tider

var det en mye større bevissthet omkring den felles avhengighet mellom menneske og natur.

Ikke kun blant indianere og andre naturfolk, det kan faktisk leses direkte i skrifter og dikt fra viktige spirituelle livsfilosofier. TAO buddhisme, hinduisme, er i virkeligheten tusenår gamle forklaringer på naturens logikk og lover, og hvordan vi bør leve de for å finne fred .

Det er de siste få hundrede år vi helt har mistet kontakten med vår plass i naturen. Industrialisering gjorde det mulig å oppfinne et overherredømme. Da tapte vi nærheten til naturens logikk ,og derved oss selv, det vi egentlig er.

Bakgrunnen for filosofer og vismenn beskrev denne naturvisdom, var et forsøk på å få fred i et blodig kaos av mange maktsyke stridende småkonger, Det er egentlig ganske sammenfallende med problemene i verden i dag,

En av de viktigste bøkene er skrevet av Lao (Tzu ca 6oo år f.Kr. )Tao Te Ching. Den er superaktuell for hver av oss nå. Den beskriver naturens logikk, en forståelse som bringer fred i sinnet, med hverandre.

Med 81 korte vers beskrives alt som trengs for et samfunn å eksistere sammen i fred og harmoni. Tar vi filosofien fra TAO med inn i vår moderne verden, v

il vi automatisk åpne våre hjerter for naturen og et naturlig liv, vi finner tilbake. Dette er magien

Poesi og kunst er en viktig vei inn til vår indre forbundethet og tilhørighet med naturen i oss og rundt oss. Den bør også gis større plass i vår hverdag

om naturlovene

Naturens love er egentlig bare levende fasetter som til sammen utgjør naturens selvkjørende logikk

3 fundamentale love som former alt

Akkurat på samme måte som tyngdekraften, og hvordan ilden virker.

LOV: Naturen har ikke skrevne love.

Naturens love er selvregulerende, 

gjennom artenes viten om årsak og konsekvens.

Ingen forløp er forutbestemt og vedtatt. Alle er i konstant tilpasning etter årstider og forhold, og derved skaper handlingene passende konsekvens til nytte for andre. Derved tar alle sin del av det store felles ansvar.

eks: Når våren kommer kaster pelsdyr vinterpelsen, den er til nytte for bl.a. fugler som bruker pels til rede, de vet den gjør reden myk, så eggene er mer trygge og varme så det bedre kan vokse i eggene. (cause and effect), og den fører mineraler tilbake til jorden når den ligger og løses opp. En hard vinter gir mye pels, og lite mat, da trengs ekstra mye mat på våren og sommeren. Så når våren kommer etter en hard vinter trenger jorden litt ekstra "vitamintilskudd" , det får den bl.a. av dyrenes pels og det "lille ekstra" bæsj.

Du kan helt sikkert selv se mange sådanne sammenhenger, både store og små, logiske og "grusomme". Alle tar ansvar for sin plass i kretsløpene,- unntatt menneskene.

Oss

Vi vil selv bestemme regler og normer som skal gjelde. Vi klær os efter hva er moderne og hva vi har råd til. Efter en hård vinter hjelper vi kun oss selv, dvs. reparerer ødelagte veier, kjører rundt å soper opp veistrø, for så å kaste det, full av salt og tungmetaller i naturen. Fikser bilene. Springer ut i naturen å fortsetter flatehogst. produserer maling å maler våre hus, graver opp, bygger nytt, sprenger vekk fjell, fyller luften med "frisk" eksos mm.

Ser dere forskjellen ? Ingenting er til nytte for andre i naturen enn oss.

Vi har meldt oss ut å skaper vårt eget kretsløp, hvor vi stort sett kun bruker og bruker av resten av naturen. Det må fundamentalt endres hvis vi skal finne tilbake til oss selv, finne en ro i livet, og ikke minst bevare naturen og mangfoldet.


LOV : den iboende naturlige intelligens fins i alt levende.

et tre bruker fotosyntese. Det er en fysisk kjemisk reaksjon som plantene lar det skje i takt med det tilbys, uten å ønske kontrollere. Et tre vokser ut fra de omstendigheter treet møter til enhver tid. Treet har ingen eksamenskrav det strekker seg etter for å føle seg god nok. Den er god nok bare fordi den fins. Jeg tror god nok er et ganske ukjent begrep i "treverdenen"

Treet har en eksistensiell annerledes måte å forholde seg til selve livet.

Vi siviliserte mennesker strever for å være gode nok, "verdige". Vi hører på regler å må oppføre os fint for gud blir fornøyd å gir oss et godt liv. For et tre er det guddommelige noe selvfølgelig som er en del av treet. Et tre bare er.

Treet har tillit pga dette. Det bare står der å tar imot regnet/solen når det kommer,

Med denne ubegrensede tillit får instinkter sin rette plass. Instinkter har kontakt med naturlovene, med alle sanser. Dyr, planter fjell vann jord har en ubegrenset kontakt så lenge ikke vi har forstyrret de. ( har fjell og jord instinkt? ja det har de) Instinkt er en iboende viten som til enhver tid forteller det indre, sjelen, hvordan allting er og funker.


Alt i naturen er et resultat av universets fysiske love, hvordan molekyler henger sammen, hvordan elektrisitet og magnetisme virker, hvordan energi samspiller og fungerer. Hvordan den guddommelige kraft er en slags bærer av alt sammen. Alt henger sammen som et hologram, der fungerer harmonisk og i en evig sammenhengende forandring,  

Her er en vidunderlig logikk hvor alt går av seg selv.

Men det moderne mennesket stoler ikke på naturens lover lenger .

Vi har ingen tillit, vi tror ingenting kommer av seg selv, vårt velbefinnende avhenger av andremenneskers dom og vår egen adferd. Så vi bruker masse energi på å være engstelige, planlegge, kontrollere, konkurrere, dominere, søke annerkjennelse. for å føle oss trygge.

Tenk om vi kunne ha samme naturlige tillit til egen verdi som et tre, en blomst, et dyr. Samme helt uredde tilstedeværelse. Vi tror vi er ansvarlige, ting skjer kun på rett vis hvis vi handler rett. Det er et stort tungt ansvar ! Helt uoverskuelig. Vi blir engstelige og fremmedgjorte. Da ser vi oss om etter noen vi tror skjønner bedre enn oss, noen vi kan følge etter, hvis vi får lov. Da er møllen igang...   


MANGFOLD

LOV: Naturlovene forteller jo større mangfold des mer stabilitet,

Naturen gir plass til et utrolig mangfold, og skaper derved et bredt balansert økosystem, hardfør hvis det ikke utsettes for vår konstruerte ødeleggelse.

Ganske logisk, hvis en type blomster rammes av tørken kan en annen mer hardfør ta litt av jobben det året, økosystemet brytes ikke men tilpasser seg. Det er som et nett, jo flere og tettere tråde, des mer bærer det. Har du mer en en pen, ja da kan du ta en annen hvis den første streiker. Det er som når du har flere utdannelser har du flere ben å stå på. Dyrker du flere slags grønntsaker lever alle bedre, fordi de nærer hverandre, spiller sammen i en dans. Du vil. bestandig kunne spise noe.

OSS Vi jobber på det motsatte i vår livsstil, brenner vi av skogen, kommer vi med svære store maskiner å graver miner, har ensidig dyrkning av jord Vi gjør os sårbare, så stabiliserer vi med kjemiske forurensende ødeleggende løsninger som dreper mer og mer av mangfoldet. Et destruktiv kretsløp. Igjen er resten av naturen ganske mer intelligent enn oss.

Vi bør snart ta ved lære hvis vi skal overleve.


FLEKSIBILITET OG TILPASSNING

LOV: Naturloven sier man tilpasser seg dagen og forholdene. man er tilstede her og nå, og tar selv ansvar for å korrigere efter forholdene.

Alle har en iboende genetisk viten om hvem man skal være. (En tulipan gjør sitt beste for å bli en tulipan best mulig tilpasset de forhold som bys. En Jordrotte gjør sitt beste for å bli en jordrotte som passer for de til enhver tid tilbudte forhold. ) En vanvittig intelligens som skifter efter årstider, lys mattilgang vekstmuligheter, andre levende vesener osv.

OSS det siviliserte menneske har fått denne intelligens delvis bedøvd. Vi følger rigide regler isteden som vi har skapt med vår begrensede kapasitet. Vi følger en forutbestemt inndeling av døgnet. klokken !. ( Ikke tid, tid er ingen talbestemt enhet, men en bevegelse) Står opp samme tidspunkt, gjør de samme ting, uansett naturens svingninger. Følger love vi har har bestemt, de tar mer hensyn til vår økonomiske stereotype logikk enn til naturens evigt skiftende. Vi følger regler og love fastsatt av andre. Skal vi se

Å vi ser oss som de mest intelligente vesener ?? Vi er jo blitt uhyre begrensede i vår evne å ta ansvar for egen liv ferden


 OVERFLOD Abundance

UNIVERSETS LOV: Universet, solen månen og jorden tilfører oss konstant en uendelig strøm med energi, den går en vei. Gi videre og du får mer

Naturloven sier du tar det du trenger ,blander dette i deg å gir videre lys kjærlighet, aktivitet omsorg til alt og alle - kretsløpet kan gå sin gang. Der er mer enn rikelig til alt levende. Intet levende eier men forvalter å gir videre så den som trenger det vi produserer kan ta . Det er en overflod, mer enn nok.

Vi må gi videre til jorden og kretsløpet. Som resten av naturen gjør. Det er mer enn nok til alle hvis alle deler og gir videre. 

Vi må gi videre til jorden og kretsløpet. Som resten av naturen gjør. Det er mer enn nok til alle hvis alle deler og gir videre.


Jeg, stjernen, får energi fra både himmel og jord. Min jobb er å skinne, gi videre denne magiske energi å skape bevegelse sirkulasjon, liv, pust, . Dette gjelder for ALT levende absolutt alt. Resten skjer av seg selv i en evig dans.  

Reglen om overflod,- både positiv og negativ -

gjelder også for oss mennesker og vår sameksistens:

- Gi noe energi til deg eller andre, det vil resultere i mer energi kommer ut til utfoldelse og nytte i andre enden.

- Ta energi, ved eks. å lure noen, det vil dreneres mye mer energi enn det som faktisk har blitt tatt.

- Gi positiv eller negativ reaksjon til deg eller andre, den vil vokse å komme ut større enn det som ble gitt

- Får du det redskap du trenger, skaper det produksjon og glede til nytte for både deg og andre i lang tid

Naturfolk lever fortsatt naturens lov

MEN

Vi "siviliserte" bryter denne sunne bærekraftige logik med vår lov om betaling, innføring av begebet penger. "Noe for noe, resten gjemmer vi i egne skuffer, "- ikke fordi vi trenger det, men det er verd penger, som man skal samle på.. Selge til den som betaler ikke gi den som trenger. Det setter en massiv bremse for naturlig fordeling og felles vekst .

Vi utsetter planetens naturlige vei til eksistens for degresjon. Skaper en motsatt vekst, nedbryting isteden for bærekraft og sirkulær tenkning. For vellykket vekst er jo en konsekvens av hvordan man håndterer vekst.

Denne menneskets misforståelse av overflod lever også i matproduksjonen. Vår rasjonelle grådighet har skapt jordbrukets monokultur: Vi dreper alt annet unntatt det vi ønsker dyrke, i vår iver for å få mest mulig fortest mulig så vi kan samle flest penger,- isteden for å benytte os av fruktbart samarbeide.

( permakultur, regenerativt og økologisk landbruk følger heldigvis naturens logikk)

Vi ødelegger naturens mangfoldige samspill som ALTID handler om forskjellige planter og dyr gir mer en de tar, og derved skaper disse fruktbare økosystemer.

Vi har ikke helt forstått at, når den naturlige mulighet for sirkulær overflod dør, ja da dreper vi vår egen eksistensgrunnlag.


 LOV

Jeg tar det jeg trenger å gir videre det mitt liv har skapt

Instinktet er med holde hjulene i gang. I naturen funker det fortsatt. man får liv, jobben er holde livet i gang, ta det man trenger, å gir videre (ikke tilbake) det som skapes når både kropp og sjel fordøyer. Andre trenger akkurat det, men det vet de selv, og tar. Man skal ikke finne de å gi å gi.

Disse enkle mekanismer gjør hele naturen er et selvkjørende og selvregulerende økosystem. Dette er en forutsetning for den evige overflod

Dessverre har vi mennesker meldt oss ut av denne syklus. opphøyet oss til å følge andre regler : du må samle penger og betale for det du vil ha. Det handler om å samle mest mulig, ikke gi videre, men selge for å trene


LOV: Ingen eier noe eller noen.

Eiendomsrett er et begrep som ikke fins i naturen. Her har vi en helt annen logikk. Man tar det man trenger. Det gjelder alt og alle. Man gir tilbake (sprer frø, gjødsler, holder en bestand nede osv..) Derved utfyller man helt automatisk sin rolle i kretsløpet. Alle vet de er en del av dette store. Man har respekt for hverandres egenart og behov. Vi kommer og går, verden består

Vi mennesker har opphøyet oss til en slags overherredømme og gir oss selv rett til å bestemme over dyr, land, planter, skog vann. Vi innbilder oss vi kan kjøpe og eie land, for deretter gjøre med den som vi vil, hugge skog, utrydde dyr vi ikke liker, fjerne natur for å bygge våre hus og veier.

Ved å oppdele verden i lande, tror vi det er vår rett gjøre med natur hva vi vil, til beste for oss. Det ødelegger balansen, og det ødelegger hele vårt eget livsgrunnlag. For vi er en del av,- ikke en eier av - naturen.


Lov: Vekst har et iboende naturlig tempo.

Når noe skal vokse skjer det innefra. Det følger en iboende viten liggende i frøet.

En plante vokser til akkurat det den skal være. Den gir sin viten videre når tiden er inne ved å slippe frø. Gir gavmildt all sin viten fra seg som spres i kretsløp med dyr inntekter vind og vær. En naturlig syklus, unik for de unike arter. Hver art lever sin egen naturlige syklus, om det er et døgn for en døgnflue eller et 1000 år gammelt tre.

Vi mennesker tror vekst betyr mer og mer, raskere og raskere. Vi tar kontroll og manipulerer, forserer. Krever , Presser frem et unaturlig tempo. Den naturlige vekstprosess ødelegges, men vi presser videre med kunstig fremstillet gjødsel. og arealeffektivitet. Steril dyrkning. Ting går så rask, det er som vi gjennomlever 3 liv i vårt ene. 


LOV: Alt henger sammen . Gjennomsyres av denne felles bevissthet. Alt levende har samtidig sin selvstendige plass i et kretsløp.

Instinktene og hjertet har kontakten med denne felles bevissthet. Vet

Det gir et naturlig ansvar for seg selv og fellesskapet

Vi er på samme måte som dråpen en liten selvstendig sak, som gjør sin nytte, samtidig som den er en del av en enhet. Vannet på jorden. Smelter sammen med resten når den rammer havet. En egen enhet , samtidig som den er en del av felles bevissthet