Flere liv?

 Du bærer følelser eller blokkeringer som du ikke forstår, men som hindrer deg i livet. Du har kanskje jobbet mye med deg selv, men finner ikke svar

Da kan det hende du må tilbake til tidligere liv.

Til de uforløste ting du bærer med deg forbi tid. 

Karma

Behandlingen?

Du ligger på benk, mine hender er i kontakt med kropen din under hele behandlingen. De blir en slags hjelpere.

Vi tar utgangspunkt i et problem eller en smerte. Først bygger vi kontakt med en guide. Det kan være en hjelper eller det høyere selv. Vi lar oss guide via ditt indre

Tilbake til der problemer kommer fra. Vi lar ditt indre vise oss hva vi trenger å se fra tidligere liv, for å forstå dette livet. Vi kan gå inn å jobbe konkret i det som har skjet. Målet er å heale det du bærer på.

Dette er essensen av karma-arbeide........

 

regresjon

Regresjon er ?

-  å gå tilbake til et tidligere liv, for å lære hva det er vi bærer på, men som vi ikke får forløst. Regresjon kan man bruke når du har jobbet med deg selv, og dette liv, men ikke kommer helt inn til årsakene for dine problemer eller hindringer i livet.

Vi er en sjel med kropp, ikke omvendt.

Det betyr vår sjel ikke forsvinder med oss, men fortsetter sin ferd.—det betyr også den har vært her tidligere. 

Jeg tror alt er samtidig, og at vår sjel er en del av det store hele, - tao. Derfor har vi tilgang til all viten, og sjelen velger reis ditt, hvor der er nyttig informasjon for oss. Det være seg ”det store bibliotek”, eller andre liv. Men for å forstå hva vi skal lære føres vi tilbake i følelser, historie og handling, til et liv som ligger vår sjel nær.

Vårt indre illustrerer.