Flere liv?

Du bærer følelser eller blokkeringer som du ikke forstår, men som hindrer deg i livet. Du har kanskje jobbet mye med det selv, men finner ikke svar. Da kan det hende du må tilbake i tidligere liv. Til de uforløste ting du bærer med deg forbi tid.

Karma.

 

Behandlingen?

Du ligger på benk, mine hender er i kontakt med kroppen din under hele behandlingen. De er en slags hjelpere og støtte på reisen.

Vi tar utgangspunkt i et problem eller en smerte. Først bygger vi kontakt men den guide. Det kan være en hjelper eller det høyere selv. Vi lar oss guide gjennom ditt indre tilbake til der problemene kommer fra.

Vi lar ditt indre vise oss hva du trenger se på fra tidligere liv for å forstå dette livet. Nu kan vi gå konkret inn å jobbe med det som har skjedd. 

Måler er å heale det du bærer på .

Dette er essensen av karma arbeide

 

 

 

regresjon

Regresjon er ?

-   gå tilbake til et tidligere liv for å lære hva det er vi bærer på men som vi ikke får forløst. Regresjon kan man bruke når du har jobbet med deg selv og dette livet, men ikke kommer helt inn til årsakene for dine problemer og hindringer.

Vi er en sjel med en kropp, ikke omvendt.

Det betyr vår sjel ikke forsvinner med kroppen i døden, men fortsetter sin ferd. Det betyr også den har vært her tidligere.

Jeg  at vår sjel er en del av de store hele, TAO. Derfor har vi tilgang til all viten. I regresjon velger sjelen reise ditt hvor der er nyttig informasjon for oss. Det være seg "det store bibliotek" , andre liv, våre forfedre eller det dypeste ubevisste minner

Vårt indre illustrerer for oss hva som er årsaken, den røde tråd til de uløste knutene i dette livet