Har du besøk som ikke er av denne verden?

Iblant kan åndeverdenen og gamle energier skape uro i hus, for både mennesker og dyr. Det er nesten som de blir hengende igjen

Man kan rense ut disse ting,- hjelpe ”gamle som henger igjen” .over på den annen side. Og man kan rense rester av stemninger og følelser fra tidligere tider.

 Vi må komme til det aktuelle hus og jobbe på stedet. Det varer mellom 2 til 3 timer

 Det kan være nødvendig med flere turer, og evt fjernhealing. 

Ofte har de ”besøkende” energier konkrete ting å fortelle om ting som må ordnes i huset, eller problemer mellom nåværende beboere....

Dette kan være faktisk ofte være til stor nytte. 

Personer kan renses på samme måte som hus. Det er dog meget sjelden tilfelle at mennesker er oppholdsrom for ånder.. Husk det!

 

ånder, spøkelser, husrens, rense hus, utdrive ånder, åndeutdrivelse