min høringsuttalelse til statsbudsjett 2021.

fjernelse av momsfritak for alternativ behandling klikk her for å lese: