Healing

 

Fra tidenes morgen har mennesker helbredt

med sine hender.

Vi åpner som kanal for den universelle kraft.

 Som lysstråler i mørket, strømmer energi

 Healing betyr å heles.

Kroppen tar imot energien

og bringer seg tilbake mot balanse

Skaper sin harmoni

 

Kanalisering

Iblant trenger man kontakt med den andre siden

Når universet og åndeverdenen  har beskjed eller veiledning  til deg, blir de sendt  til deg som ord eller bilder, formidlet via meg eller hjelpere.

Av og til kommer slektninge  eller andre herned for å være hos deg som hjelpere. Hjelpere som du får kontakt med selv!

 

healing, kanalisering, healer, energi,