Healing

healing, healer Modum, healer Vikersund, sjaman, energihealing.
HEALING


Fra tidenes morgen har menneskene brukt sine hender som healende redskap.

Brukt sin kropp og sinn som kanal for energi fra universet og jorden.
Brukt ritualer, symboler, talismaner, naturen

Healing betyr å heles
helt enkelt å tilby en kanal så kroppen kan ta til seg energi,
finne tilbake til sin egen balanse og ro.

Man kommer nærmere å være hel, være seg selv.

min Healing

som regel foregår healing hands-on på benken hos meg eller som  fjernhealing

Jeg er en kanal, et bindeledd mellom deg og universell energi.. Jeg jobber med hendene mine plus de hjelpemidler og redskap som eventuelt dukker opp. Det er både energier, symboler, naturens elementer.

Jeg kan bruke syngeboller, trommen , krystaller, sjamanske marlaer eller andre hellige redskap 

Det kan være hjelpere som "blir med".i arbeidet. 

Jeg tilhører ingen religion, men jeg er både buddhist og shaman. De gamle og naturåndene viser vei. 

Kanalisering

Iblant trenger man kontakt med den andre siden

Når universet og åndeverdenen  har beskjed eller veiledning  til deg, blir de sendt  til deg som ord eller bilder, formidlet via meg eller hjelpere.

Av og til kommer slektninge  eller andre herned for å være hos deg som hjelpere. Hjelpere som du får kontakt med selv!

 

Fjernhealing

Nesten alle behandlingsformer kan man gjøre uten  direkte kontakt med kroppen. 

Hvordan?

Dette er et meget spennende område 

Som jeg ser det, ligger forklaringen i cellenes intelligens, vår matrix. En celle har kontakt med alle de andre celler i kroppen vår, samtidig.

En kommunikasjon hvor alle snakker sammen samtidig.  Dette foregår som en strøm mellem cellene.

Når vi vokser fjerner cellene seg fysisk fra hverandre for å gi plass for nye MEN DE MISTER IKKE KONTAKTEN ENERGETISK.

 De snakker sammen uansett avstand,  samtidig , hele tiden! Denne kontakt bremses ikke av atmosfærde og den slags. Dette betyr at alle celler i realiteten har en kontakt, uansett hvor de er, og hva de er. Om de er en del av kroppen, av huset, av  byen, av landet, av verden, av universet.  Det er en unik biologisk egenskap å kunne  bruke cellenes evne til kommunikasjon 

Når hendene mine rører klientens kropp skabes en sådan bevisst usynlig cellekontakt. Når forbindelsen først er der, har avstanden ingen betydning. Når man fjernehealer er det denne forbindelse mellem celler som brukes.

Med tankens kraft ”ringer” jeg opp cellene i den aktuelle kropp, og en  forbindelse forsterkes så den kan mærkes, og jobbes med. Som når man ringer en telefon på andre side jorden, - en linie mellem telefonene forsterkes ved vår handling, og vi kan snakke sammen.

 

healing, kanalisering, healer, energi,