Fjernhealing og fjern-behandling

fjernhealing, healing, fjernbehandling, kanalisering, behandling avstand,

Nesten alle behandlingsformer kan man gjøre uten  direkte kontakt med kroppen. 

Hvordan?

Dette er et meget spennende område 

Som jeg ser det, ligger forklaringen i cellenes intelligens, vår matrix. En celle har kontakt med alle de andre celler i kroppen vår, samtidig.

En kommunikasjon hvor alle snakker sammen samtidig.  Dette foregår som en strøm mellem cellene.

Når vi vokser fjerner cellene seg fysisk fra hverandre for å gi plass for nye MEN DE MISTER IKKE KONTAKTEN ENERGETISK.

 De snakker sammen uansett avstand,  samtidig , hele tiden! Denne kontakt bremses ikke av atmosfærde og den slags. Dette betyr at alle celler i realiteten har en kontakt, uansett hvor de er, og hva de er. Om de er en del av kroppen, av huset, av  byen, av landet, av verden, av universet.  Det er en unik biologisk egenskap å kunne  bruke cellenes evne til kommunikasjon 

Når hendene mine rører klientens kropp skabes en sådan bevisst usynlig cellekontakt. Når forbindelsen først er der, har avstanden ingen betydning. Når man fjernehealer er det denne forbindelse mellem celler som brukes.

Med tankens kraft ”ringer” jeg opp cellene i den aktuelle kropp, og en  forbindelse forsterkes så den kan mærkes, og jobbes med. Som når man ringer en telefon på andre side jorden, - en linie mellem telefonene forsterkes ved vår handling, og vi kan snakke sammen.