Mye er i forandring. Det gjelder også meg og mitt,

Corona og smittevern har gitt grobunn for forandringer.

 

Følg med

Mye er i forandring. Det gjelder også meg og mitt,

For tiden har jeg ingen planlagte kurs, corona pandemi har satt en naturlig brems.

 under kan du lese om de tidligere mentorgrupper,

og konsept på vei

 

kommer

"The missing link"
oss, naturen
veien videre på en ny måte

Studiegruppen er en ting.

Jeg jobber også på et større prosjekt, "the missing link"

Det handler om å finne igjen naturlovene i oss,  og finne tilbake til vår egentlige plass i naturen, økosystemet. 

Vi kalder det regenerativt levesett

Nye måter å tenke, leve, jobbe, lære.   Finne ro, glede, tilhørighet.

Mye mer om dette er underveis.....

Jeg kommer til å formidle via video, tekst, kurs foredrag.  

Følg med her på hjemmesiden.

kommer

Meditasjon og kurs
Regenerativ levesett.
Spirituell hverdag

Formen vil være:

små videos på youtupe.

webkurs,

meditasjon/natur workshop

foredrag

tidligere...

 

    Mentorgrupper

Hva er en mentor egentlig ?

En mentor er en som kan veilede og støtte deg på din vei. Gi deg gode råd og dele av sin viten, så du selv kan vokse videre. 

En mentor hjelper deg til å fly selv , isteden for lære deg sitte på vingene til sin lærer.

Det betyr der også er krav til deg! Du må gjøre en innsats med deg selv, tør vokse, tør undres hvis du skal ha glede av en mentor.

Jeg er en mentor, en støtte, ingen mester med den eneste sannhet. Jeg er en  "klok kone" som har til oppgave inspirere og motivere deg til et mer spirituellt liv. Jeg kan hjelpe deg på vei, men det er DU som må finne dine egne tanker og sannheter.

Så velkommen til en levende spennende plass for utvikling 

HVA GJØR VI PÅ EN MENTORGRUPPE?

1. Mindfulness øvelse/meditasjon

2. Jeg foreleser om ulike tema eks: universet, oss, naturens elementer ,energi, ånder, oldtidens viten, tegn og symboler. tankens kraft. Karma. ( les eksempler lenger ned på siden) Jeg går inn i de dype sammenhenger - sett med mine øyne, (kanaliseringer erfaring og tilgang til gammel viten) i kombinasjon med både gammel og ny viten

3 .Du guides gjennom en meditasjon og indre reise  med utgangspunkt i temaet. Du lærer  redskap du kan bruke hjemme - jeg bruker sjamantromme, syngebolle, chanting

underveis prater og deler vi .

Tema fastsetter jeg noen dager før kurset, gjerne inspirert av ønsker fra dere i gruppen

 

 

Her kan du lese tidligere tema for åpen mentorgruppe, spirituelle kurs  3 timer en kveld.

De ble fulgt opp med "lukket mentorgruppe",  heldagskurs for en liten fast gruppe 2. hver måned. over flere år.  Nye spirituelle tema hver gang.

Et unik forum for egen vekst i fellesskap

Tidligere tema for åpen mentorgruppe

åpen mentorgruppe 7. september 2016

mentorgruppe tønsberg, spirituell kurs, spirituell gruppe,

Karma og karmasirkler

Hva er egentlig karma ? Hvordan kan jeg gjenkjenne når noe er karmisk prosess?

Hva med alle disse gjentakelser i livet mitt, hvorfor kommer de? Hvordan kan jeg bryte/forandre? 

Hvordan bli mer bevisst "det gode" i dette. Forandre min utvikling i en bedre retning.

åpen mentorgruppe 15. mars 2016

Naturens elementer og dyrenes kraft i oss

Vi snakker både om østens filosofi og  urfolkets viten

Dypt i oss alle har vi en samhørighet med naturen. Vi er natur.
Elementene vann ild jord luft og qi (livskraft) fins i hver celle i kroppen.
De utgjør en balanse, bærekraft, samarbeide, som  i naturen.
Dyrenes kraft er en guide for oss. Gir oss nødvendig styrke.

Hva betydning har egentlig disse elementer i kropp og sjel?
Hvordan gjenkjenne balansen av elementer i meg? 
Hvordan kan jeg jobbe med dem?
Og dyrekraften, er det for alle eller må man ha kraftdyr? 
Hva vil det si, " ha kontakt med dyrenes kraft i oss" ?
Kan den hjelpe meg i mitt  travle hverdagsliv?

Vi skal "finne inn" til noe av det som  egentlig var/er  naturlig for oss.
Noe som urfolk rundt i verden husker bedre enn vi.
Sammenhengene med natur elementene og dyrekraft går igjen i utallige tradisjoner, eksempel :akupunktur, yoga, buddhisme,  sjamanisme, heksekunst  ."overalt"
Vi har det i oss.

We are going in, back to the roots of nature

åpen mentorgruppe 2. og 4. mars

Kontakten med det kollektive ubevisste

Vi hører ofte om det kollektive ubevisste , eller den kollektive bevissthet.

Men hva er det egentlig?
Kan man kjenne det i seg , og hvordan bruker man det ? 
Vi snakker om  hvordan dette kollektive ubevisste "veileder meg" 
Hvordan jeg opplæres innen kultur og moral, gamle tider, arvesynden,
Men hvordan er sammenhengen med tankelesing, parapsykologiske fenomener,  fjernhealing. ?
Har jeg kontakt med dyr og natur i dette kollektive ubevisste? 

Åpen mentorgruppe 17. februar måtte avlyses på grunn av ombygging

De indre programmer som bestemmer mine reaksjoner og følelser.

Vi "kodes" fra før vi fødes og hele veien opp i gjennom livet.
Koder som bestemmer hvordan jeg oppfatter ting og hvordan jeg reagerer med følelsene. De bestemmer hvordan jeg handler.
Disse programmer former mitt liv. Hva er disse koder? Hvor kommer de fra? Hvordan skapes de? 
Hvordan kan jeg jobbe med dem? "omprogrammere" de som ikke er gode for meg?
Forstå deg selv bedre gjør livet lettere.
Det er disse påvirkninger som ligger lagret på dypet all selvutvikling "tar for seg".

Tema åpen mentorgruppe 3. februar 2016

tidligere liv, regresjon, mentorgruppe. spirituelle kurs

Tidligere liv og deres innflytelse på deg i dette livet.

Har vi flere liv? Ingen kan si det med 100 % sikkerhet.
Eneste bevis vi har er mennesker som forteller om følelser og minner fra andre liv enn sitt eget. Ting de ikke kan vite..
Men vi har alle opplevet uforklarlige ting. Nye steder hvor vi kjenner oss igjen . Nye mennesker vi reagerer overdrevent  sterkt på.  Ting vi på uforklarlig vis redde for.
Har vi en skjult erindring i oss?  Hvordan? Hvorfor ?
Kan vi finne svar og løse problemer ved å se våre tidligere liv?
Hva er forskjell på reinkarnasjon og karma?
Hvor er sammenhengen med tidligere liv, universet og det kollektive ubevisste ?
Der er mange store spørsmål om dette tema. Mine svar er min opplevelse og viten. Jeg håper inspirere deg til å finne dine svar, til  nytte og forståelse av deg og dine indre hindringer...
 

Tema åpen mentorgruppe 20. januar 2016

de dype sammenhenger mellom tankens kraft og vann

Rundt om i verden forsker mange nå på det intelligente vannet.
Vi vet vann fins overalt i universet. -  og at mennesket  består av 70-80 % vann.
Vannet i min kropp påvirkes av hva jeg tenker.

Men hvordan ? Hva gjør det med meg? Med oss?
Vann bærer følelsene rundt i kroppen, men bæres de også ut av kroppen? Er der forbindelse med min tanke og vannet i luften rundt meg? Vannet i maten? - i universet? 
"Kommer vann til meg" å forteller hvordan andre tenker og føler? Påvirkes jeg av vann andre har "kodet" med sine tanker?
Du ser, her er mange store sammenhenger vi ikke tenker over.
Vann i deg og rundt deg bærer ikke kun dine tanker!
Her er snakk om STOR ubevisst påvirkning. På tide å begynne avsløringen!

 

Tema åpen mentorgruppe 2.desember 2015

Dine hjelpere og hvordan "andre siden" kan vise vei

Vi har alle guider/hjelpere rundt oss som støtter og veileder

Men hva er egentlig en hjelper? Hvem er de, er det kun avdøde som kommer og hjelper?
Hvordan får jeg kontakt?
Har jeg de samme hjelpere hele livet? Hva gjør de? 
Hvordan kan jeg oppfatte veiledning fra "andre siden" ?
Vi snakker om all den støtte og veiledning der er tilgjengelig rundt oss i form av ulike energier.
Alle skal få en liten reading av sine hjelpere i løpet av kvelden.
 

Tema åpen mentorgruppe 18. november 2015

Hjertet, og de tre musketerer som "kjører" livet mitt

Dine handlinger og  ditt liv styres i hjertet. Hjernen bare "følger ordre." 
Det indre "samarbeidsprosjekt" i hjertet viser vei.
Men hvem bestemmer "der inne"?  Hvordan får jeg kontakt?  Hvordan blir jeg mer bevisst min kraft? Hvorfor handler jeg som jeg gjør ? Hvordan forandrer jeg fokus i livet?                                       Endre tankemønstre?

 

Bli bedre kjent med dine viktigste indre styringsredskap: "de tre musketerene":  fokus, vilje, beslutning/handling

Vi går dypt inn i det energetiske hjerte, hvor livet du lever skapes.

Tema åpen mentorgruppe 4. november 2015

Universet , mitt høyere selv og meg

Enda et viktig tema å bringe på banen.

Det høyere selv er din indre veileder. Din direkte linie til sjelen.
Den vet alt om deg, hva du trenger og hvordan du bør handle til beste for deg. Den er en super veileder!
Ditt høyere selv har også forbindelse til universets viten . Den ligger i det ubevisste å jobber for deg døgnet rundt.
Men hvordan kan jeg få kontakt? Forstå den? Få veiledning  i hverdagen ?
Vi snakker om dette spennende "trekløver"

Tema åpen mentorgruppe 21. oktober 2015

KARMA og valgene mine i livet

Hva er karma egentlig? Hva er sammenheng mellom karma og skjebnen? Karma og tidligere liv? Karma og sjelen? Har jeg en livsoppgave? 
Hvordan kan jeg dra nytte av større bevissthet omkring karma?
Bli bedre kjent med karma og få et sterk redskap. Du kan møte livets utfordringer på en bedre måte, lære mer lide mindre.
Vi beveger oss denne gang i et åndelig landskap uten mulighet for andre bevis enn erfaring, kanalisering, overbevisning og overlevering.

Tema åpen mentorgruppe 7. oktober 2015

mentorgruppe dorthe leth

Følelser og vann, sammenhengene i oss..

 

Kroppen vår består av minimum 70 % vann. Vannet transporterer følelser. Hvordan?
Hva er egentlig følelser?
Hvordan er sammenhengen med vann og følelser?- påvirkes jeg av månen?
Hvordan påvirkes "mitt indre vann" og følelsene av forurensning ? 
Vann har intelligens. hvordan er den? Har det betydning for hvordan jeg føler?
Det fins vann overalt i universet. Er jeg forbundet på noe vis?
Men hva med følelsesmessige blokkeringer ? Hvordan gir mitt vann og mine følelser  bedre "vilkår" i hverdagen?
Her er mange store spennende spørsmål, som kan oppklare noe hvorfor vi føler og handler som vi gjør
 
Min kommentar
Jeg har lyst presisere - den bevisste tankens kraft kan ikke forandre ting alene
 

Til dere som var på kurset om følelser og vann

vi snakket bl.a. om tankens kraft og evnen til at heale/forandre.
Jeg vil presisere;
INGEN SKYLDFØLELSE FORDI DU IKKE KLARER GJØRE DEG SELV FRISK ,TYNN; RIK; LYKKELIG... ,- SELV OM DU TENKER SÅ DET BRAKER - SÅ ENKELT ER DET IKKE...
ja vi påvirker vannet i oss med de følelser vi bevisst "sender inn" med tankens kraft ..Ja vi kan transformere på denne måten,
MEN det 95% ubevisste som du IKKE har direkte kontakt med .påvirker også vannet.i deg
Du må også inn å jobbe med følelser og gamle programmer, "falske sannheter" som ligger gjemt i ubevisste. De vil fortsette bestemme det meste (fortsetter påvirke vannet på samme gamle måte inntil de "avsløres" og forløses) 
Bevisst og ubevisst, begge deler må med! - som løvetann: du kan gjerne fjerne de synlige blader, men den vokser opp igjen hvis du ikke også fjerner den usynlige roten
Først da forandrer du deg for godt!

Håper det ble forståelig, hvis ikke - gjerne spør Uttrykksikonet smile ..

Tema åpen mentorgruppe 23 sept 2015

Hva er egentlig sjakra, hvordan jobber de med våre celler?

Mange har hørt om sjakra,. at det er energifelt i kroppen, som har forskjellig farge og hvor vi får påfyll av energi.

I vesten snakker vi om 7 store sjakra i ulike farger - mange tradisjoner i verden har meget sammenfallende oppfattelse av sjakra/energifelt i kroppen.
Hva er egentlig en sjakra? hvor kommer energien fra? 

Vi har faktisk mange sjakra  i kroppen
Men hvordan virker de? Hva er det godt for? Hvordan "bruker" våre celler energien ?  Hvordan kan jeg balansere mine sjakra? Hva betyr det egentlig? Kan jeg selv føle mine sjakra ? Vi går i dypet på "sjakramysteriet", og deres relasjon med cellene dine

tema for åpen mentorgruppe den 9 sept 2015

Tankens kraft og underbevissthetens magt

Vi er opptatt av tankens kraft. Men den har ikke en kraft uten samarbeide. Den trenger det ubevisste og  livet som utspilles der.
Du har sikkert ofte sagt til deg selv: Jeg må tenke positivt, da blir alt så mye bedre!
Men hvis det ubevisste sier noe annet til deg : "jeg er lei og livet er imot meg", ja, da får du det ikke til.
Hvorfor? Hvordan fungerer det ubevisste egentlig? Hvordan kan jeg finne ut hva ligger der ? Hvordan kan jeg bruke tankens kraft i det ubevisste?

En workshop som var....

kalligrafi kurs, kalligrafi, meditasjons kurs, sotozen, zen meditasjon,buddhist kurs

Kalligrafi og meditasjon 30. og 31 januar 2016 (fullt)

(dette ble et flott kurs. Det kommer flere etterhvert)

Kurs med buddhistprest Såzen Larsen og meg, Dorthe Leth

En unik mulighet for å stifte bekjentskap med østens kalligrafi og zen buddhismens meditasjon.

Du vil dessuten få enkle metoder hvordan du kan berike din hverdag med dette.

les alt kurset på invitasjonen under. den kan printes ut.

Forløperen til mentorgruppe var Torsdagsklubben.
Da samles vi 2. hver torsdag , med foredrag samtale og meditasjon.
Torsdagsklubben kjørte frem til 2014