Styrk din transformasjon, ditt potensiale er ubegrenset !

Den nye alkymi -Bevisstgjøring og selvhealing

-en  åndsvitenskap, en  måte å se verden på.  Den forteller om din indre transformasjon i lag med universet, naturen og de skjulte krefter.  Den gir deg dypere innsikt i hvordan alt er, hvorfor alt henger sammen og er i evig forandring.

Vi ligger veldig nær zen buddhismen i menneskesyn

 

Alkymien tar for seg

-Hvordan universet forandrer seg, og fremtidens menneske blir.

-Hvordan du kan jobbe med transformasjon i takt med forandring.

-Hvordan alt er bygd opp energetisk.

-Hvordan alt utvikles parallelt i store kosmos og ditt mikro-kosmos.

-Hvordan alt reflekteres ”as above so below”.

-Hvordan guddommelighet, og tro henger sammen med alt annet.

-Utvikling  -fra mindfulness til heartfulness

        -fra kommersielt til spirituelt levesett

        -fra balanse til bevegelse

        -fra oppdragelse til selvvekst

        -fra konkurranse  til enhet.

       -tenke nytt

        -finne din vei i en ny verden 

Den nye alkymi 

-søker mot essensen i deg og ditt potensiale. Eldgammel alkymi, moderne vitenskap og ny forskning rystes sammen spirituelt .  

Nye tanker og ny forståelse oppstår .

kurs, alkymi, den nye alkymi, foredrag, selvutvikling, personlig utvikling, bevisstgjøring, selvhealing, kurs vestfold, Stokke, spirituelle kurs

Våre kurs tar for seg     

-Kanaliseringer om den nye tid

-Samhørighet med natur og univers

-Dialog/dine egne refleksjoner

-Meditasjon og det indre arbeide 

 

Metoder:

- foredrag, samtaler

- øvelser og meditasjoner tett på naturen.

Kursenes innhold og omfang preges i stor grad av deg som er med

as above so below

connect to unite, unite is to connect.