En reise i det ubevisste

Blokkeringer

Psykiske smerter

Fysiske smerter

Ubalanser i organer

Konkrete problemer i kroppen

Kroppen sliter

spirituelle blokeringer

Andres energi "henger" på deg

 

indre reise. angst, depresjon, visualisering

Dette er en visualiserings reise inn i ditt indre fysiske og ubevisst. Fantasien er vår viktigste sans. Den jobber tett sammen med vår tankemønster. Den om setter det abstrakte til bilder og assosiasjoenr i oss sså vi forstår

Den er en kommunikator mellom det ubevisste og våre bevisste følelser. Det skjer ved å gi oss en forestilling,et bilde en følelse en film. Tanken setter ting i sammenheng med de erfaringer og tankemønstre vi har fra før.

Vårt Energisystem har en unik evne til å la seg påvirke direkte av disse bilder fantasien bruker og skaper. Den kan endre både kropp følelser og tanker. Det betyr du kan jobbe direkte med å heale din fysiske kropp og di psyke, ved å la fantasien vise deg vei.

Dette er tankens kraft

 

regresjon, regretion, tidligere liv, gamle liv, gjenfødsel, reinkarnasjon, regresjonsbehandling,

hvordan?

Først snakker vi litt om hva er ditt problem. Under selve reisen ligger du på benken.

Jeg har hendene på kroppen din. Igjen er det din kropp som forteller meg hva den trenger. Det blir et samspill mellom meg din kropp og dine bilder. Vi reiser inn i ditt indre, din kropp. Vi lar oss guide i bilder—i deg. Vi reiser ind og jobber der hvor problemet sitter, og bruker de teknikker vi blir vist. Din fantasi hjelper ”oversette” meldingene. Vi guides gjennem en jobbing i din kropp

Derfor kan reisen inn føles meget virkelig!! Det blir en utrensning og kraftig healing . Fysiske blokkeringer kan forsvinne i kroppen,Psykiske tilstander kan løses opp. Eks angst kan få mindre magt over deg, eller smerter kan forløses.