En reise i det ubevisste

Blokkeringer 

Psykiske smerter

Fysiske merter

Angst 

Ubalanser i organer

Konkrete problemer i kroppen

Dårlig sirkulasjon. 

Kroppen sliter. 

Andres energi ”henger”på deg. 

 

indre reise. angst, depresjon, visualisering

Dette er en visualiserings reise inn i ditt indre fysiske og ubevisste Fantasien er vår viktigste sans. Den jobber  tett sammen med vårt tankemønster

Den omsetter  det abstrakte til bilder og assosiasjoner i oss, så vi forstår. Den er en kommunikator mellem det ubevisste og våre bevisste følelser—ved å gi oss en forestilling, et bilde, en følelse. Tanken setter ting i sammenheng med erfaringer og tankemønstre.

Vår energisystem har en unik evne til å la seg påvirke direkte av disse bilder fantasien bruker, eller skaber. Den kan endre ting i kropp følelser og tanker. Det betyr du kan jobbe direkte med å heale i din fysiske kropp, og din psyke, ved å la fantasien vise deg vei. Tankens kraft.

regresjon, regretion, tidligere liv, gamle liv, gjenfødsel, reinkarnasjon, regresjonsbehandling,

hvordan?

Først snakker vi litt om hva er ditt problem. Under selve reisen ligger du på benken.

Jeg har hendene på kroppen din. Igjen er det din kropp som forteller meg hva den trenger. Det blir et samspill mellom meg din kropp og dine bilder. Vi reiser inn i ditt indre, din kropp. Vi lar oss guide i bilder—i deg. Vi reiser ind og jobber der hvor problemet sitter, og bruker de teknikker vi blir vist. Din fantasi hjelper ”oversette” meldingene. Vi guides gjennem en jobbing i din kropp

Derfor kan reisen inn føles meget virkelig!! Det blir en utrensning og kraftig healing . Fysiske blokkeringer kan forsvinne i kroppen,Psykiske tilstander kan løses opp. Eks angst kan få mindre magt over deg, eller smerter kan forløses.