Åh..... kroppen er stiv og vond

 

Stiv nakke

Vond rygg

Låst bekken

Hodepine.

Nakkesleng

Sen-virkninger etter skader 

Når noe i din kropp  ”sitter i spend”

 

 

kranio-sakral, nakkeskade, hodepine, cranio-sacral, nakkesleng, spenninger, kranio sakral Tønsberg, cranio sacral Tønsberg, cranio sacral vestfold, kranio sakral vestfold, kranio sacral tønsberg
om kranio sakral

Hva er kranio sakral ?

Vi har alle en væske rundt hjernen selebraspinalvæske

Den skiftes ut hele tiden, og beveger seg i en sagte puls, som hjelper hele  kroppen bevege seg,

og transportere ting som hormoner, nerveinfo og  utrensinger . Den hjelper kroppen oppretholde sin totale balanse.

Denne bevegelse går som en stafett gjennem knoklene  i hode rygg og bekken – videre gjennem resten av kroppen. Men bevegelsen kan stoppes.

Eks: Du slår hodet og får hjernerystelse. –(dvs hodeskallen får et hårdt slag!) blodsamling og andre ”blødere dele” kommer seg forholdsvis rask. Men strukturen i den ”hardere deler” kan ha hengt seg opp i hverandre.

Da kan det  oppleves  som smerte, trykk,begrenset bevegelighet, trykk på nerver. Det finns mange ulike symptomer.

Kranio sakral hjelper delene som sitter i spenn til komme tilbake til sin opprindelige bevegelighet.

HVORFOR VIRKER KRANIO SAKRAL ?

Alle celler er intelligente. De tilstreber en ting: gjøre jobben med minst mulig anstrengelse,- dvs ha en balanse

Når en celle er i ubalanse "hermer" naboen,så den ikke trenger jobbe så hårdt for at bevare noe "gammelt". Der dannes en ny balanse, som ikke er hensiksmesig for deg.. Osv...

Det kan gi store konsekvenser, bl.a. feilstillinger og spenninger . Celler gjør det som er enklest for dem. Det er ikke bestandig det mest smertefrie for deg.

Med Kranio sakral speiler vi cellen og viser det opprindelige utseende

Cellene benytter sjansen når de får den,til å vikle seg ut av sitt spenn, og finne tilbake til sin opprindelige naturlige bevegelse. Der er tross alt det enkleste for dem 

BEHANDLINGEN

Det er en myk fysisk behandlingsform. Denne behandlingsform kan med fordel brukes på barn. 

Vanligvis ligger du på benk under behandlingen. Man kan behandle mens du sitter eller står. Jeg legger hendene på de knokler som trenger å bli løst opp.Jeg manipulerer ikke. 

Det er som kroppen selv går igang med å bevege seg tilbake til sitt opprindelige, når hendene mine speiler hva som er i spend.  Det er avslappende og beroligende. Behandlingen skal ikke gi smerte.  Man kan dog få en støl følelse når ting har løsnet.