Åh..... kroppen er stiv og vond

 

Stiv nakke

Vond rygg

Låst bekken

Hodepine.

Nakkesleng

Sen-virkninger etter skader 

Når noe i din kropp  ”sitter i spend”

 

 

kranio-sakral, nakkeskade, hodepine, cranio-sacral, nakkesleng, spenninger, kranio sakral Tønsberg, cranio sacral Tønsberg, cranio sacral vestfold, kranio sakral vestfold, kranio sacral tønsberg
om kranio sakral

Hva er kranio sakral ?

Vi har alle en væske rundt hjernen, celebraspinalvæske.

Den skiftes ut hele tiden og beveger seg i en sakte puls som forplanter seg så hele kroppen beveger seg i denne rytme og derved transporterer ting som hormoner, nerveinfo, samt renser ut. Denne prosess hjelper kroppen opprettholde sin biokjemiske balanse

Bevegelsen går som en stafett gjennom knoklene i hode rygg og bekken - videre gjennom resten av kroppen.

Denne bevegelse kan blokkeres, stoppes.

Eksempel: Du slår hodet og får hjernerystelse. (dvs hodeskallen får et hårdt slag !) Blodsamlongen som oppstår og de andre "bødere dele" kommer seg forholdsvis rask MEN strukturen i de "hardere deler" kan ha hengt seg opp, og skapt en låsning . Det oppleves som smerte, trykk, begenset bevegelighet, trykk på nerver... Det finns mange ulike symptomer.

Kranio sakral hjelper delene i spenn komme tilbake til sin oprinnelige bevegelighet

 

Hvorfor virker kranio sakral ?

Alle celler er intelligente. De tilstreber en ting; Gjøre jobben i kroppen minst mulig anstrengende, dvs tilstrepe balanse

Når en celle er i ubalanse "hermer" naboen, for å jobbe minst mulig på å bevare noe som var. Der dannes da en ny balanse som ikke er hensiktsmessig for deg. Osv

Det kan gi store konsekvenser som feilstillinger og spenninger. Cellene gjør det som er enklest for dem men det er ikke bestandig det mest smertefrie for deg.

Med Kranio sakral speiler vi cellen og viser den sitt opprinnelige utseende.

Cellene benyter sjansen når de får den til å vikle seg ut av sitt spenn å finne tilbake til sin naturlige bevegelse. Det er tross alt det enkleste for dem å være der

 

 

BEHANDLINGEN

Det er en myk fysisk behandlingsform. Denne behandlingsform kan med fordel brukes på barn. 

Vanligvis ligger du på benk under behandlingen. Man kan behandle mens du sitter eller står. Jeg legger hendene på de knokler som trenger å bli løst opp.Jeg manipulerer ikke. 

Det er som kroppen selv går igang med å bevege seg tilbake til sitt opprindelige, når hendene mine speiler hva som er i spend.  Det er avslappende og beroligende. Behandlingen skal ikke gi smerte.  Man kan dog få en støl følelse når ting har løsnet.